Ärende

Diarienr
2021-18300

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändring av råvind till inredd vind etage

Ärendestart
2021-12-22

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Oxen Mindre 17

Adress
Johannes Plan 3

Stadsdel
Norrmalm

Handläggare
Jesper Magnusson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 2 st 2021-12-23
Skrivelse In Projektbeskrivning 2021-12-23
Ritning In Planritning Planritningar, 6 st 2021-12-23
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 5 st 2021-12-23
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-12-23
Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
Skrivelse In Antikvariskt utlåtande komplettering 2022-01-25
Skrivelse In Följebrev 2022-02-14
Bild In Foto Bild bilaga 2022-02-14
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Projektbeskrivning 2021-12-23
9496460_2_6.PDF (949,16 KB)
9496461_2_6.PDF (774,27 KB)
9496462_2_6.PDF (786,77 KB)
9496463_2_6.PDF (1,42 MB)
9496464_2_6.PDF (1,57 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 5 st 2021-12-23
(PUL) Skrivelse In Certifikat kontrollansvarig 2021-12-23
9496601_1_6.PDF (83,74 KB)
9496602_1_6.PDF (94,27 KB)
9496603_1_6.PDF (70,10 KB)
9496604_1_6.PDF (40,55 KB)
9496605_1_6.PDF (264,32 KB)
9496606_1_6.PDF (245,57 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar relation, 6 st 2021-12-23
(PUL) Bild In Foto Fotobilaga 2021-12-23
9496367_3_6.PDF (963,33 KB)
9496368_2_6.PDF (904,94 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 2 st 2021-12-23
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-12-23
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-12-23
(PUL) Skrivelse In Ritningsförteckning 2021-12-23
9496333_2_6.PDF (51,17 KB)
9496334_2_6.PDF (498,56 KB)
9496335_2_6.PDF (1,62 MB)
9496336_2_6.PDF (884,68 KB)
9496337_2_6.PDF (696,60 KB)
9496338_2_6.PDF (672,66 KB)
Ritning In Planritning Planritningar, 6 st 2021-12-23
9496298_2_6.PDF (276,55 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-12-23
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-12-27
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-12-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning ut till sökande samt kommunicering av inkomna synpunkter 2022-01-20
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning 2022-01-20
9549652_3_6.PDF (3,42 MB)
Ritning In Planritning Brandskisser 2 st komplettering 2022-01-25
(PUL) Skrivelse In Planritning Följebrev komplettering 2022-01-25
(PUL) Skrivelse In Antikvariskt utlåtande komplettering 2022-01-25
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning komplettering 2022-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande, ärendet kommer lyftas till nämnden 2022-01-27
(PUL) Skrivelse In Mail från sökande, önskar gå vidare med ansökan 2022-01-27
(PUL) Bild In Foto Bild bilaga 2022-02-14
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-02-14
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av inkommen synpunkt 2022-02-15
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid ut till sökande 2022-03-02
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid 2022-03-02
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjut 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
9727844_1_6.PDF (1,02 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 68 2022-04-04
9742041_2_7.PDF (462,80 KB)
9742042_2_7.PDF (336,91 KB)
9742043_2_7.PDF (886,50 KB)
9742045_2_7.PDF (1,14 MB)
9742046_2_7.PDF (982,34 KB)
9742047_2_7.PDF (958,40 KB)
9742044_2_7.PDF (1,90 MB)
9742048_2_7.PDF (1,22 MB)
9742049_2_7.PDF (1,16 MB)
9742050_2_7.PDF (1,11 MB)
9742051_2_7.PDF (1,04 MB)
9742052_2_7.PDF (973,01 KB)
9742053_2_7.PDF (1,60 MB)
9742054_2_7.PDF (1,85 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-07
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-05-18
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar