Ärende

Diarienr
2022-01535

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Del av Kristinebergs slott 11

Ärendestart
2022-02-03

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Kristinebergs Slott 11

Adress
Nordenflychtsvägen 46

Stadsdel
Kristineberg

Handläggare
Andrew Blank

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Kristinebergs slott 11 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2022-02-03
9613549_13_6.PDF (7,49 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Kristinebergs slott 11 2022-03-17
9727752_1_6.PDF (1,04 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 19 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut SV: Bevara rödlistade växter? 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Till Andrew Blank maa sällsynta växter vid Gamla Bussdepån i Hornsberg. 2022-09-19
(PUL) Skrivelse Ut SV: Sällsynta växter att bevara vid bussdepån 2022-09-23
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar