Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2022-11-10)
Datum:
2022-11-10
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 43 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2021-16387 Gemensamma
§002 2021-16388 Gemensamma
§003 2021-16390 Gemensamma PUL
§004 2021-16391 Gemensamma (427,78 KB)
§005 2021-16393 Gemensamma PUL
§009 Sätra
Sätra 2:1
2022-00619
Startpromemoria för del av Sätra 2:1 inom Sätra verksamhetsområde, invid Stensätra 16, i stadsdelen Sätra och Bredäng (återvinningscentral samt ställverk för energiförsörjning) Planärende (8,37 MB)
§016 Hässelby Gård
Prästkammaren 2
2022-06449
Bygglov för ändrad användning från bilverkstad till studentbostäder Byggärende PUL
§010 Liseberg
Jullovet 1
2022-10838
Startpromemoria för planläggning av Jullovet 1 i stadsdelen Liseberg (cirka 20-30 bostäder) Planärende (8,32 MB)
§014 Hjorthagen
Hjorthagen 1:3
2021-12441
Ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av Hjorthagen 1:3, Terrasskvarteren i Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Östermalm (ca 240 lgh) Planärende (7,60 MB)
§012 Södermalm
Södermalm 2:8
2016-14774
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Södermalm 2:8, vid Lundagatan i stadsdelen Södermalm (45 bostäder) Planärende (9,15 MB)
§013 Johanneshov
Blåsut 3
2021-01396
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1, vid Blåsutvägen i stadsdelen Johanneshov (cirka 60 bostäder) Planärende (8,88 MB)
§020 Östermalm
Garnisonen 3
2022-05272
Nybyggnad av kontorsbyggnad Byggärende PUL
§017 Blackeberg
Upplänningen 3
2022-08357
Ändring av balkonger på flerbostadshus Byggärende PUL
§018 Stora Essingen
Torkvinden 3
2022-10487
Yttre ändring, uppförande av balkonger med fönsterdörrar Byggärende PUL
§042 Södermalm
Höken 24
2022-09129
Byggärende PUL
§033 Enskede Gård
Revisorn 18
2022-10919
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§034 Årsta
Kallsjön 1
2022-11061
Inglasning av balkonger Byggärende PUL
§031 Södermalm
Mullvaden Andra 45
2022-09017
Installation av solenergianläggning på flerbostadshus Byggärende PUL
§041 Östberga
Ätten 3
2019-08302
Byggärende PUL
§024 Östermalm
Furiren 16
2022-12612
Uppförande av balkong på flerbostadshus Byggärende PUL
§023 Östermalm
Furiren 16
2022-11627
Uppförande av balkonger på flerbostadshus Byggärende PUL
§036 Södermalm
Södermalm 2:1
2022-12558
Dubbelsidig reklamvitrin Byggärende PUL
§035 Enskede Gård
Ladan 16
2022-11505
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§025 Östermalm
Sperlingens Backe 47
2022-12833
Till-/påbyggnad av fastighet , yttre ändringar Byggärende PUL
§022 Östermalm
Guldfisken 4
2022-11482
Ändrad användning från kontor till restaurang, ändring i lov 2021-07753 Byggärende PUL
§029 Örby
Urtavlan 24
2022-05765
Rivning av villa, nybyggnad av tvåbostadshus Byggärende PUL
§030 Södermalm
Pelikanen 9
2022-05917
Installation av solceller Byggärende PUL
§021 Östermalm
Lägret 4
2022-10786
Ändrad användning av källarlokal till bostad Byggärende PUL
§032 Södermalm
Designationen 4
2022-10741
Yttre ändring av tak, montering av takfönster Byggärende PUL
§026 Norrmalm
Kurland 11
2022-08928
Ändrad användning av kontor till bostäder, tillbyggnad och yttre ändringar Byggärende PUL
§027 Fruängen
Nackspegeln 1
2021-06749
Anläggning av parkeringsplatser Byggärende PUL
§015 Bagarmossen
Jordbruksministern 3
2017-19979
Godkännande av förslag till ändring av detaljplan för Jordbruksministern 3 m.fl. i stadsdelen Bagarmossen (65 bostäder) Planärende (10,34 MB)
§006 2021-16392 Anmälan av protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor Gemensamma (2,04 MB)
§007 Södermalm
Tranbodarne 11
2021-15391
Tillbyggnad och yttre ändringar av kontorsbyggnad Byggärende PUL
§008 Vasastaden
Sjöråen 13
2021-17769
Startpromemoria för planläggning av Sjöråen 13 i stadsdelen Vasastaden (kontor, handel, hotell parkering) Byggaktör: Fastighetsaktiebolaget Virtuosen 8 Bordlagt den 20 oktober 2022 Planärende (8,38 MB)
§011 Hässelby Villastad
Vitsenapen 1
2016-15666
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Smedshagen, Vitsenapen 1 m.fl. i stadsdelen Hässelby villastad (500 bostäder, förskola) Byggaktör: Hässelby Hem AB Bordlagt den 20 oktober 2022 Planärende (11,49 MB)
§019 Hjorthagen
Padjelanta 1, Norra Kvill 1
2020-07199
Återremiss. Yttre ändring uppsättning av vertikala solskyddsmarkiser Bordlagt den 20 oktober 2022 Byggärende PUL
§037 Tallkrogen
Ribban 20
2022-06367
Yttre ändring av enbostadshus, ändrad kulör på tak från rött tegel till svart tegel, lov i efterhand Bordlagt den 20 oktober 2022 Byggärende PUL
§038 Tallkrogen
Släden 8
2022-07961
Yttre ändring av enbostadshus, ändrad kulör på tak, bygglov i efterhand Bordlagt den 20 oktober 2022 Byggärende PUL
§039 Tallkrogen
Giggen 8
2022-08593
Yttre ändring av enbostadshus, nytt tak, lov i efterhand Bordlagt den 20 oktober 2022 Byggärende PUL
§040 Tallkrogen
Akjan 11
2022-00717
Yttre ändring av enbostadshus, takbyte, lov i efterhand Bordlagt den 20 oktober 2022 Byggärende PUL
§043 Aspudden
Grågåsen 18
2020-10446
Rivning av enbostadshus, nybyggnad av flerbostadshus, anordnande av parkeringsplatser, uppförande stödmurar Byggärende PUL
§028 Södermalm
Skruven 11
2022-01146
Uppförande av balkong med fönsterdörrar Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300