Ärende

Diarienr
2016-14774

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Del av Södermalm 2:8, vid Lundagatan.

Ärendestart
2016-09-06

Ärendeavslut
2023-03-01

Senaste beslut
2023-02-03
Beslut Avskrivet
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Södermalm 2:8

Adress
Lundagatan 32

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Sophia Norrman Winter

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse, GDPR 2022-11-09
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Redovisning av plansamråd för Södermalm 2:8, vid Lundagatan 2022-11-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
6050233_1_6.PDF (136,20 KB)
Skrivelse Sbk Beställning av ny planakt 2016-09-06
(PUL) Skrivelse In Underlag för behovsbedömning 2016-10-05
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga: VB: Byggplaner på Lundagatan 2016-10-19
(PUL) Skrivelse Ut Svar om underlag behovsbed: SV: Södermalm 2:8 2016-10-19
(PUL) Skrivelse In Underlag för behovsbedömning 2016-10-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2016-10-20
(PUL) Skrivelse In Behovsbedömn kultur förtydligande SV: Södermalm 2:8 2016-10-26
(PUL) Skrivelse Ut Budget och tidplan underskrivet 2016-11-11
(PUL) Avtal Ut Planavtal med brev underskrivet 2016-11-11
6082026_19_6.PDF (1,92 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Start PM 2017-01-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2017-02-06
6398611_1_6.PDF (1,15 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-02-02 § 10 2017-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2017-05-30
(PUL) Skrivelse In Stadsradhus Lundagatan 2017-07-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2017-10-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2017-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-02-15
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2018-03-02
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2018-03-02
6990549_2_6.PDF (1,01 MB)
Karta Ut Plankarta Nr 1: Plankarta S-Dp 2018-03-06
6989628_4_6.PDF (2,05 MB)
Utlåtande SBN Nr 1: Planbeskrivning S-Dp 2018-03-06
6993479_2_6.PDF (454,80 KB)
Skrivelse Ut Kungörelse samråd 2018-03-06
6994836_2_6.PDF (5,56 MB)
Skrivelse In Bullerutredning Lundagatan 2018-03-07
6994848_2_6.PDF (2,17 MB)
Skrivelse In Mätning av vibrationer från tryckstegringsstation 2018-03-07
6994873_2_6.PDF (256,53 KB)
Skrivelse In PM Trafik Lundagatan 2018-03-07
6994887_2_6.PDF (681,62 KB)
Skrivelse In PM Geoteknik 2018-03-07
6994929_2_6.PDF (15,11 MB)
Skrivelse In Lundagatan samråd arkitektförslag 2018-03-07
6994820_2_6.PDF (8,43 MB)
Skrivelse In Spridningsberäkning för halter av partiklar och kvävedioxid 2018-03-07
6994765_2_6.PDF (14,72 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering vid Lundagatan 2018-03-07
6994777_2_6.PDF (5,05 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning för del av Södermalm 2:8 2018-03-07
6994805_2_6.PDF (35,41 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöutredning Lundagatan 2018-03-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-13
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2018-03-13
7003569_2_6.PDF (401,50 KB)
Skrivelse Ut Nr 1: Samrådsbrev 2018-03-13
(PUL) Skrivelse Ut Annonsklipp Mitt i Södermalm 13/3 -2018 2018-03-14
(PUL) Skrivelse Ut Anslagsbevis samråd-webben 2018-03-14
(PUL) Skrivelse Ut Planärende på samråd 2018-03-14
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick-planärende på samråd 2018-03-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-14
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-03-14
(PUL) Skrivelse In Angående samrådet för radhus på Lundagatan 2018-03-16
(PUL) Skrivelse In fråga om planförfarande i detaljplan för Södermalm 2:8, S-dp 2016-14774 2018-03-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-22
(PUL) Skrivelse Ut 2016-14774-53 - fråga om planförfarande i detaljplan för Södermalm 2:8, S-dp 2016-14774 2018-03-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-03-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-03
(PUL) Skrivelse Ut Samrådsbrev i retur-avflyttad adress 2018-04-03
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-04-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-04
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-04-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-04
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-04-05
(PUL) Skrivelse In Brev i retur-inbjudan till samråd 2018-04-06
(PUL) Skrivelse In Brev i retur-inbjudan till samråd 2018-04-06
(PUL) Skrivelse In Brev i retur-inbjudan till samråd 2018-04-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Brev i retur-inbjudan till samråd 2018-04-06
(PUL) Skrivelse In Brev i retur-inbjudan till samråd 2018-04-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-09
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-04-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-11
(PUL) Skrivelse Ut Eftersänt brev om samråd 2018-04-11
(PUL) Skrivelse In Frågor inför byggstart 2018-04-11
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2018-04-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter/Protest 2018-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter/Protest 2018-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter,Invändningar mot projektet 2018-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med namnlista (637 namn) 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-20
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkter om stadsradhus på Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Lundagatan - befintlig trappa 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: Stadsradhus på Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: Stadsradhus på Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Re: Lundagatan - Tryckstegringsstationen 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: Trafikutredning Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse Ut Kulturmiljö Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens Projektavstm. Tryckstegring 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Handlingar Radhus Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: Tidplan Lundagatan 32 / Södermalm 2:8 2018-04-23
(PUL) Skrivelse Ut Re: Lundagatan startad! 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: ang Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: SV: SV: SV: Radhus lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: SV: SV: Radhus lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: Stadsradhus på Lundaslänten (Lundagatan) 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: Stadsradhus Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: Fråga fr Cecilia Carlsson 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Radhus 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Stadsradhus på Lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Korrespondens Stadsradhus på Lundaslänten (Lundagatan) 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In SV: SV: SV: Radhus lundagatan 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Samrådssvar 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter/protest 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse Sbk Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, bilagor 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, namlista med 949 namnunderskrifter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In synpunkter på Lundagatans planerade radhus 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunktert 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-26
(PUL) Protokoll In Protokollsutdrag FHR SBN+EN 2018-04-10 2018-04-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2018-04-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-05-02
(PUL) Skrivelse In Brev från styrelsen för HSB brf Marmorn 2018-07-13
(PUL) Skrivelse Ut SV: Protest mot radhusbygget oläsligt fr Ulla Blom 2018-07-19
(PUL) Skrivelse In VB: Protest mot radhusbygget på Lundagatan diarienummer 2016-14774 (fil oläslig o därför borttagen) 2018-07-19
(PUL) Skrivelse In Namnlistor Rädda Lundagatan. Korrespondens m SLK 2018-08-22
(PUL) Skrivelse In Fråga och svar om antagande i KF 2018-12-13
(PUL) Skrivelse Ut SV: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: radhus lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Våningar på husen och tekniska anläggningar 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Väcka den björn som sover 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: citat Direktpress / Mikael TOll 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Väcka den björn som sover 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Mailkorrespondens Lundagatan 2016-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Mailkorrespondens Lundagatan 2016-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Väcka den björn som sover 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Björn som sover / svar från Explo 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Re: Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Våningar på husen och tekniska anläggningar 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Väcka den björn som sover 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Väcka den björn som sover 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Lundagatan Trafikutredning 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In VB: Sitplan "avfallshus" 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Radhus Lundagatan - hur bidrar dessa till de Globala målen? 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Trafikbuller Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Dagvattenutredning Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Pressfråga från Explo 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Trafikutredning, uppdaterad 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Lundagatan telefonnummer 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Några mail till Lundagatan 2017-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens om avfallshantering med SVOA 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Fråga och svar rektor för Lundaskolan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens kring beställning luftkvalitetsutredning 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Protest mot bygget Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Svar på frågor om Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In FK Lundagatan avfall följdfrågor 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Avfall på Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Fråga Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In SV: Avfall samtal med SVOA om Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Fråga 3 Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Svar 20170815 Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Våningar på husen och tekniska anläggningar 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Fråga Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Svar på följdfrågor om Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Svar på frågor om Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Följdfråga om Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Svar 2017-08-18 på frågor om "Radhus Lundagatan" 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: 2017-08-18 Radhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In SV: Lundagatan avfall följdfrågor 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Fråga om Våningar på husen och tekniska anläggningar 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Mailkorrespondens Lundagatan 2016-14774 Till Olle Folke 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Svar radhus på lundgatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Protest radhus på lundgatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: svar från explo radhus på lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Filer till Lundagatan 2016-14774 Till Olle Folke 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In radhus lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Mailkorrespondens Lundagatan med Explo 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Filer till Lundagatan 2016-14774 Till Olle Folke 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Filer till Lundagatan 2016-14774 Till Olle Folke 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Mailkorrespondens Lundagatan 2016-14774 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Våningar på husen och tekniska anläggningar 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In SV: Fråga och svar Samråd Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Fwd: luftutredning Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan tidplan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Inget ämne 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut Inlämningslista till samråd 2019-01-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Stadsradhus Lundagatan 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Våningar på husen och tekniska anläggningar 2019-01-30
(PUL) Skrivelse In Re: Lundagatan kommentarer 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan kommentarer på granskningshandlingar 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Lundagatan kommentarer 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Uppmärksamma SDF på samråd tidigt 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In SV: Lundagatan 47 m fl. Samråd med utrymd fastighet? 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Protestskrivelse från brf Marmorn 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Dagvattenutredning 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut 2018-02-16 SV: Angående stadsradhus på Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Radhus Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Info om medverkan på samrådsmöten 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: reviderad Dagvattenutredning 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Mätning tryckstegringsstationen 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Stadsradhus på Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Positiva aspekter med bygget 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Stadsradhus på Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut 2018-03-13 Svar E-post Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut E-post Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Utskick Lundagatan för tre missade föreningar 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Uppdaterat Parkeringstal Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Samrådet för Lundagatan Södermalm . 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In P-tal Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Varsamhetsbestämmelse på Tryckst 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Förvaltare av tryckstegringsstationen 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Fråga och svar om Samråd Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Buller Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In SVOA, avfallsskjul 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Radhus Lundagatan - hur bidrar dessa till de Globala målen? 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Minnesanteckningar 20171221 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Positiva aspekter med bygget 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens om avfall, tryckststation etc 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In SV: Inlämning Lundagatan 20180125 BTA ytor mm 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Lundagatan; reviderad La-modell DWG 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Parkeringstal Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut 2018-02-13 Granskning byggaktör Lundagatan 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut 2018-02-02 Plankarta och planbeskrivning / granskning byggaktör 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Lundagatan 47 m fl. 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Luft och buller 2018-01-17 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från Bostadsrättsföreningen Bjälken, Lundagatan 39 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Re: Luft och buller 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut 2018-01-24 Lundagatan BTA 2019-01-31
(PUL) Skrivelse In Uppdaterad DWG Landskap 2019-01-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-02-06
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-02-06
(PUL) Skrivelse Ut SV: Luft och buller 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Kommentar på planbeskrivningen 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Kommentar på planbeskrivningen fråga o svar 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In Re: Kommentar på planbeskrivningen 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Luft och buller 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: praktisk frågor om samråd ang. stadsradhus Lundagatan 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In Re: Luft och buller 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Frågor och svar efter samrådsmöte 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Intern info om okänd adressat Samrådsbrev i retur Lundagatan 47 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Klargöranden till SSBF under samrådet Fråga ang. DP Södermalm 2:8 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut VB: Fråga ang. DP Södermalm 2:8 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: snabb fråga om radhus på Lundagatan 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Generellt svar på yttrande: Stoppa radhusen på Lundagatan diarienr 2016-14774 projektnamn Del av Södermalm 2:8 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In Till Miljöförvaltn: Förtydligande kring skorstenar på radhusen..... 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut TIll miljöförvaltningen förtydliganden om markföroreningar 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In SV: praktisk frågor om samråd ang. stadsradhus Lundagatan 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Planärende på samråd extra info till Lundaskolan och Crocodill 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Buller under pågående bygge, svar på telefonfråga 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Kommentar på planbeskrivningen 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In Kommentar på planbeskrivningen 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Positiva aspekter med bygget 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planbeskrivningen 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Positiva aspekter med bygget 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: Kommentar på planbeskrivningen fråga och svar 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In Re: Luft och buller 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In SV: Lundagatan slänten, TKs trädfällning pga almsjuka 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Kommentar på planbeskrivningen 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Kommentar på planbeskrivningen 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Parkerings-PM till EW 2019-02-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Parkerings-PM 2019-02-07
(PUL) Skrivelse In VB: Reviderad rapport Lundagatan körspår räddningstjänst 2019-02-12
(PUL) Skrivelse In Ang motiv till markundersökningar..... 2019-02-12
(PUL) Skrivelse In Minnesanteckningar internt Möte 2018-06-12 2019-02-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan korrespondens explo/sbk om räddningstjänsten 2019-02-12
(PUL) Skrivelse In VB: Reviderad rapport Lundagatan, räddningstjänsten 2019-02-12
(PUL) Skrivelse In SV: Lundagatan efter samråd 2019-02-12
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan Miljö- och hälsa yttrande 2019-02-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-02-12
(PUL) Skrivelse In SV: Föroreningar Lundagatan 2019-02-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Uterummen 2019-02-12
(PUL) Skrivelse In SV: Fråga om trafikflöden 2019-02-18
(PUL) Skrivelse Ut SV: Radhus Lundagatan 2019-02-18
(PUL) Skrivelse In SV: Trafikflöden Lundagatan Södermalm 2019-02-18
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-02-18
(PUL) Skrivelse Ut SV: Radhus på Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Mail i projekt Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ärende i nämnd? 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Mail i projekt Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Byggnadsnämnden/sammanställning Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut VB: Remissvar 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Mail i projekt Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: Dnr. 2016-1474 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Dnr. 2016-1474 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In SV: Fråga om stadsradhus på Södermalm 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Fråga om stadsradhus på Södermalm 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ärende 2016-1474 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: Ärende 2016-1474 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In SV: Ny text om hälsa och säkerhet 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Samrådssammanfattning 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan mail 15 april - 6 sept 2018 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Din tidigare information om deltagande i samrådet 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Hur kommer våra åsikter om/bedömning av radhusen på Lundagatan att beaktas i rapporten? 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In SV: Angående planen vid Lundagatan ärende nr. 2016-14774 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Hur kommer våra åsikter om/bedömning av radhusen på Lundagatan att beaktas i rapporten? 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Remissvar 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Din tidigare information om deltagande i samrådet 2019-02-25
(PUL) Skrivelse In Re: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan! 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut SV: Angående bygget på Lundagatan 2019-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Fråga o svar Lundagatan 2019-03-19
(PUL) Skrivelse Ut Fråga o svar om vilken nämnd 2019-04-29
(PUL) Skrivelse Ut Fråga o svar om redovisning samråd Lundagatan 2019-04-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-15
(PUL) Skrivelse In SSBF vägledning 2019-05-17
(PUL) Skrivelse In SV: Räddningstjänsten övre Lundagatan 2019-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Detaljplan vid Lundagatan och räddningstjänstens framkomlighet 2019-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Räddningstjänsten övre Lundagatan 2019-05-17
(PUL) Skrivelse In SV: Räddningstjänsten övre Lundagatan 2019-05-17
(PUL) Skrivelse Ut SV: vägledning 2019-05-17
(PUL) Skrivelse In Brandförsvaret SSBF Marmorn/Lundagatag 2019-05-17
(PUL) Skrivelse Ut SV: SSBF Räddningstjänsten Lundagatan/Marmorn 2019-05-17
(PUL) Skrivelse Ut SV: Parkplanen Lundagatan 2019-05-20
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-20
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-20
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-20
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-21
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: Samråd om radhus på Lundagatan 2019-05-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-22
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-22
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-05-27
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ärende 2016- 14774 2019-08-12
(PUL) Skrivelse Ut Ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet 2019-08-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-08-22
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-08-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-19
(PUL) Skrivelse In Fråga 2019-09-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-19
7668778_17_6.PDF (1,47 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning av samråd 2019-09-19
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2019-09-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-19
7665111_7_6.PDF (1,50 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse (GDPR) 2019-09-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, namnlista med 25 underskrifter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-09-26
(PUL) Skrivelse Ut SV: Angående byggplaner på slänten mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm. 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Handlingar skickade via We transfer SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens O Folke SV: Stor förvirring 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens frågor Insyn 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens O FOlke SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Dina filer har skickats till olle.folke 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Fråga om Explos skisser Fwd: SV: Ang. Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Samrådssammanfattning 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Brev till SBN 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens Cecilia C SV: SV: SV: Samrådssammanfattning 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Fråga om offentlig handling Re: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Mail från i vintras SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Fråga om insyn Re: SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Offentlighetsprincipen Re: SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Förfrågan om handlingar Re: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens O Folke Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens O Folke Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens O Folke Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Stor förvirring 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens Olle Folke Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende i nämnd? 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens Johanna Rickne 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens B Lifw SV: Lundagatan! 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens med Cecilia C SV: Samrådssammanfattning 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens J Rickne SV: Stadsradhus->Flerfamiljshus på Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens Sara Deurell SV: handlinag för detaljplan med diarienummer 2016-14774 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In SV: Stadsradhus->Flerfamiljshus på Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Angående byggplaner på slänten mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm. 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Handlingar begärs ut Re: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens Sara SV: handlinag för detaljplan med diarienummer 2016-14774 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Utbegärd mail SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Korrespondens Per Tjänsteutlåtande Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-09-30
(PUL) Skrivelse In Fråga om samråd Re: SV: SV: SV: Samrådssammanfattning 2019-10-01
(PUL) Skrivelse In Re: SV: VB: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-10-02
(PUL) Skrivelse In Fråga om dröjsmål Re: SV: VB: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-10-03
(PUL) Skrivelse Ut Korresponens Axel Kalmaru Re: Handlingar till samråd Lundagatan 2019-10-03
7989111_1_6.PDF (549,93 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-09-26 § 30 2019-10-08
(PUL) Skrivelse In Re: SV: VB: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-10-09
(PUL) Skrivelse In Re: SV: VB: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-10-09
(PUL) Skrivelse In Re: SV: VB: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-10-09
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: VB: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2019-10-10
(PUL) Skrivelse In Lundagatan Ibinder arkiverad 2019-10-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-10-18
(PUL) Skrivelse Ut SV: Boendelista boende / port Dnr 2016-14774 2019-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens miljöförvaltningen om miljözoner 2019-11-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2019-11-19
(PUL) Skrivelse In Korrespondens radhus Lundagatan 2019-11-22
(PUL) Skrivelse In Överföring av filer hämtade 2019-11-22
(PUL) Skrivelse Ut Skickat filer via WeTransfer 2019-11-22
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens radhus Lundagatan 2019-11-22
(PUL) Skrivelse In Fråga om förslag Lundagatan 2019-11-25
(PUL) Skrivelse In Fråga om process Lundagatan 2019-11-25
(PUL) Skrivelse In Luftkvalitetsundersökning på Lundagatan 2019-11-25
(PUL) Skrivelse In Stadsradhus->Flerfamiljshus på Lundagatan 2020-01-17
(PUL) Skrivelse Ut Fråga om process mm Radhuslundagatan 2020-01-27
(PUL) Skrivelse Ut Sammanställning Olle Folke 2020-03-05
(PUL) Skrivelse In Fråga o svar om planering Erik Wallin AB 2020-04-08
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2020-06-17
(PUL) Skrivelse In olle.folke 2020-06-17
(PUL) Skrivelse Ut Fråga skickad till explo att besvara 2020-08-17
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan minnesanteckningar 16/9 2020-10-06
(PUL) Skrivelse Ut Fråga o svar om DN om de planerade flerfamiljshusen på Lundaparken 2020-10-15
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan planmöte 21/10 2020-10-20
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan minnesanteckningar 21/10 2020-11-06
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan nämndprotokoll sept -19 2020-11-19
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan minnesanteckningar 2020-11-26
(PUL) Skrivelse Ut Planmöte Lundagatan Minnesanteckningar 2020-12-17
(PUL) Skrivelse In Re: Förslag tidplan Lundagatan 2020-12-17
(PUL) Skrivelse In Arbetsmaterial skiss Lundagatan 2021-02-04
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan Minnesanteckningar och checklista utredningar 2021-02-11
(PUL) Skrivelse In Arbetsmaterial skiss Lundagatan 2021-03-02
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar Planmöte 24/2 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Sv: Lundagatan mått 2021-03-03
(PUL) Skrivelse Ut Kallelse Ledstångsmöte 2021-03-03
(PUL) Skrivelse Ut Byggnadsordningen i Lundagatan / processförslag 2021-03-11
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte 10/3 2021-03-11
(PUL) Skrivelse In Arkitektskisser förslag 2021-03-11
(PUL) Skrivelse Ut Fråga och SV: 4 våningar? 2021-03-15
(PUL) Skrivelse In Re: SV: 4 våningar? 2021-03-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-17
(PUL) Skrivelse In VB: Trafikflöden Lundagatan 2021-03-19
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte 23/3 2021-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-29
(PUL) Skrivelse In Arbetsskissl möte 210323 2021-03-30
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2021-03-30
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga 2021-03-30
(PUL) Skrivelse Ut Underlag till planmöte 2021-03-31
(PUL) Skrivelse Ut SV: Utbegärd Korrespondens 2 Lundagatan 2021-04-06
(PUL) Skrivelse In Fwd: Fråga om Korrespondens Lundagatan 2021-04-06
(PUL) Skrivelse Ut SV: Utbegärd Korrespondens 1,5 Lundagatan 2021-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Svar: Byggplaner Lundagatan 2021-04-06
(PUL) Skrivelse Ut SV: Utbegärd Korrespondens 1 Lundagatan 2021-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Svar: luftkvalitetsutredning 2021-04-12
(PUL) Skrivelse In Luftkvalitetsutredning 2021-04-12
(PUL) Skrivelse Ut Nya bostäder på Lundagatan 2021-04-14
(PUL) Skrivelse Ut Nya bostäder på Lundagatan 2021-04-14
(PUL) Skrivelse Ut Svar på frågor 2021-04-15
(PUL) Skrivelse Ut Svar på frågor 2021-04-15
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan minnesanteckningar och utredningslista 2021-04-23
(PUL) Skrivelse In Lundagtan Arbetsmaterial 2021-04-26
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan minnesanteckningar 8/4 2021-04-28
(PUL) Skrivelse Ut 30/4 Lundagatan vidareutveckling 2021-04-30
(PUL) Skrivelse Ut Planmöte Lundagatan 5/5 Minnesant 2021-05-06
(PUL) Skrivelse Ut Ledstång 5/5 Lundagatan Minnesant 2021-05-06
(PUL) Skrivelse In Arkitektskisser Lundagatan 2021-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar 20/5 internt Lundagatan 2021-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar 19/5 planmöte Lundagatan 2021-05-21
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: SV: Korrespondens radhus Lundagatan 2021-06-01
(PUL) Skrivelse Ut Korrespondens 20/3 - 1/6 2021 2021-06-01
(PUL) Skrivelse Ut Anteckningar avstämning SBK 31/5 2021-06-01
(PUL) Skrivelse Ut VB: SV: Korrespondens 20/3 - 1/6 2021 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Fråga / svar om handlingar i Byggnet 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Fråga/svar om byggnet, handlingar 2021-06-07
(PUL) Skrivelse In Re: byggnet, handlingar 2021-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Skiss Lundagatan förslag dagvatten 2021-06-09
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan inlämningslista arkitekt 2021-06-21
(PUL) Skrivelse In Arkitektskisser Lundagatan 2021-06-21
(PUL) Skrivelse Ut Planmöte 17/6 Lundagatan minnesanteckningar 2021-06-21
(PUL) Skrivelse In Arbetsmaterial till plankartan 2021-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan minnes internt möte 7/6 och 23/6 2021-06-23
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: byggnet, handlingar 2021-07-01
(PUL) Skrivelse In Re: SV: SV: byggnet, handlingar 2021-07-01
(PUL) Skrivelse Ut SV: byggnet, handlingar 2021-07-01
(PUL) Skrivelse In Arbetshandling Dwg-underlag 2021-07-02
(PUL) Skrivelse Ut Planmöte Lundag minnseant 18/8 2021-08-20
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckning planmöte Lundagatan 2021-08-24
(PUL) Skrivelse In Förslag: Lundagatan LSS-boende 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Exploateringskontoret: Grönytefaktor på kvartersmark, Lundagatan 2021-08-26
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan svar o info om avfall och gångbanehöjd 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-08-31
(PUL) Skrivelse In Minnesanteckningar LSS-boende Lundagatan 2021-09-06
(PUL) Skrivelse Ut SV: Minnesanteckningar planmöte Lundagatan 2021-09-06
(PUL) Skrivelse Ut Stockholm arkitekturpolicy 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-23
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan mail 7/6 - 15/8 2021 2021-09-24
(PUL) Skrivelse Ut Mail Lundagatan 1/6 - 7/6 2021 2021-09-24
(PUL) Skrivelse Ut Mail Lundagatan 15/8 - 23/9 2021 (OBS utan bilagor pga tyngd) 2021-09-24
(PUL) Skrivelse Ut SV: Handlingar Lundagatan 1/6 - 23/9 2021 2021-09-24
(PUL) Skrivelse Ut Mail 22/9 Lundagatan 2021-09-24
(PUL) Skrivelse Ut VB: Executable File Violation (mail Lundagatan) 2021-09-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-27
(PUL) Skrivelse Ut Bostäder vid Lundagatan 2016-14774 2021-09-28
(PUL) Skrivelse Ut Svar på tidig Synpunkt Lundagatan 2016-14774 2021-09-29
(PUL) Skrivelse Ut SV: Följdfråga om utredningar och trafikflöden 2021-09-29
(PUL) Skrivelse Ut VB: Utredningslista till Lundagatan 2021-09-29
(PUL) Skrivelse In Projektet på Lundagatan 2021-10-04
(PUL) Skrivelse Ut SV: Handlingar Lundagatan 1/6 - 23/9 2021 2021-10-04
(PUL) Skrivelse In RE: Handlingar Lundagatan 1/6 - 23/9 2021 2021-10-04
(PUL) Skrivelse Ut Svar: Projektet på Lundagatan 2021-10-06
(PUL) Skrivelse Ut Handlingar Lundagatan 24/9 - 7/10 2021-10-08
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan mail 24/9-30/9 2021-10-08
(PUL) Skrivelse Ut Lundagatan mail 1/10 - 7/10 2021-10-08
(PUL) Skrivelse Ut SV: Handlingar Lundagatan 24/9 - 7/10 kulturmiljö 2021-10-12
(PUL) Skrivelse Ut VB: Lundagatan, Konsekvensanalys -Arbetshandling 2021-10-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Projektet på Lundagatan 2021-10-15
(PUL) Skrivelse Ut SV: Projektet på Lundagatan 2021-10-15
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan, Konsekvensanalys -Arbetshandling 2021-10-18
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Lundagatan, Konsekvensanalys -Arbetshandling 2021-10-22
(PUL) Skrivelse Ut Re: SV: Lundagatan, Konsekvensanalys -Arbetshandling 2021-10-22
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Lundagatan, Konsekvensanalys -Arbetshandling 2021-10-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: Diarienummer "Nya bostäder på Lundagatan" felaktigt? 2021-10-28
(PUL) Skrivelse Ut SV: Fråga om samrådsdatum 2021-10-28
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan, Konsekvensanalys -Arbetshandling 2021-10-28
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan 2021-10-29
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Lundagatan 2021-11-02
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Lundagatan 2021-11-02
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Lundagatan 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Re: SV: Lundagatan 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Re: Lundagatan granskningshandlingar 2021-11-03
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: Lundagatan 2021-11-05
(PUL) Skrivelse Ut SV: Södermalm 2:8 2021-11-05
9380753_2_6.PDF (7,26 MB)
Skrivelse In Nr 2: Luftutredning 2021-11-10
9380752_2_6.PDF (21,86 MB)
Skrivelse In Nr 2: Antikvarisk konsekvensanalys 2021-11-10
9380754_2_6.PDF (14,66 MB)
Skrivelse In Nr 2: Naturvärdesinventering 2021-11-10
9380759_2_6.PDF (12,99 MB)
Skrivelse In Nr 2: Solstudie 2021-11-10
9380758_3_6.PDF (16,31 MB)
Skrivelse In Nr 2: Arkitektförslag 2021-11-10
9380756_2_6.PDF (12,27 MB)
Skrivelse In Nr 2: Bullerutredning 2021-11-10
9380751_2_6.PDF (30,56 MB)
Skrivelse In Nr 2: Kulturmiljöutredning 2021-11-10
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2021-11-10
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-DP 2021-11-10
9380744_2_6.PDF (18,49 MB)
Skrivelse In Nr 2: Dagvattenutredning 2021-11-10
9380739_2_6.PDF (13,38 MB)
Skrivelse In Nr 2: Dagsljus och direkt soltillgång 2021-11-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-15
9395060_2_6.PDF (20,23 MB)
Skrivelse In Nr 2: Platsanalys och arkitektoniskt koncept 2021-11-16
9392740_2_6.PDF (4,85 MB)
Karta Ut Plankarta Nr 2: Plankarta S-Dp 2021-11-16
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: Lundagatan 2021-11-16
9395092_2_6.PDF (875,31 KB)
9395093_2_6.PDF (232,77 KB)
9395094_2_6.PDF (1,90 MB)
9395095_2_6.PDF (644,41 KB)
9395096_2_6.PDF (444,80 KB)
Skrivelse In Nr 2: Miljöteknisk undersökning 2021-11-16
(PUL) Skrivelse Ut SV: Södermalm 2:8 Lundagatan 2021-11-17
(PUL) Skrivelse Ut 2016-14774-792 - Synpunkter 2021-11-17
(PUL) Skrivelse Ut 2016-14774-794 - Synpunkter 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-17
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2021-11-17
9167553_53_6.PDF (8,18 MB)
Utlåtande SBN Nr 2: Planbeskrivning S-Dp 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-17
9388751_3_6.PDF (153,97 KB)
Skrivelse Ut Nr 2: Samrådsbrev S-Dp 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-23
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Planärende på samråd Nr:2 2021-11-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-26
(PUL) Skrivelse Ut Re: Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Södermalm 2:8, vid Lundagatan i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2016-14774 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Saknad del av kulturmiljöutredningen 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Saknad del av kulturmiljöutredningen 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut SV: Saknad del av kulturmiljöutredningen 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planärende på samråd Nr:2 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut Re: SV: SV: SV: SV: Lundagatan 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut Prognosår 2040 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan Södermalm 2:8 2021-12-01
(PUL) Skrivelse Ut Re: Lundagatan Södermalm 2:8 2021-12-01
(PUL) Skrivelse Ut SV: Lundagatan Södermalm 2:8 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Fråga om praxis för utvärdering av byggplaner 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ang Lundagatan 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: Saknad del av kulturmiljöutredningen 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut SV: fråga o svar Ang Lundagatan 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut SV: Fråga om praxis för utvärdering samt prognos 2040 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-13
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Fråga om praxis för utvärdering av byggplaner 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-14
(PUL) Skrivelse Ut SV: Vilken typ av bostäder, hyresrätt 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In VB: Lundsgatan 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Re: Lundagatan - fråga om trafikflöden till bullerutredning 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-16
(PUL) Skrivelse Ut SV: fråga och svar om förslaget 2021-12-16
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: Fråga om praxis för utvärdering av byggplaner 2021-12-16
(PUL) Skrivelse Ut SV: Byggnadernas höjd och insyn 2021-12-16
(PUL) Skrivelse In Plansamråd i retur, adressat ej gått att nå 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In BRÅSKANDE: Felaktigt kontaktinformation och tidsperiod på er hemsida 2021-12-20
(PUL) Skrivelse Ut SV: BRÅSKANDE: Felaktigt kontaktinformation och tidsperiod på er hemsida 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-21
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti samråd 27/11 2021 2021-12-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-21
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Byggnadernas höjd och insyn 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkt om p-tal 2021-12-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: Begära ut samrådssynpunkter 2021-12-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: Fråga om praxis för utvärdering av byggplaner 2021-12-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: Byggnadernas höjd och insyn 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-27
(PUL) Skrivelse In Fråga angående luftföroreningar 2021-12-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2021-12-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-03
(PUL) Skrivelse In Re: Byggnadernas höjd och insyn 2022-01-03
(PUL) Skrivelse In Re: Byggnadernas höjd och insyn 2022-01-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter tillägg 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar PostNord 2022-01-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-11
(PUL) Skrivelse Ut SV: Namnlista till Joakim Larsson 2022-01-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2022-01-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2022-01-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar Fastighetskontoret 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms brandförsvar 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Exploateringsnämnden 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter komplettering 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter komplettering 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, rättelse 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, tillägg 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholms Naturskyddsförening 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Utbildningsförvaltningen 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar Södermalms Stadsdelsförvaltning 2022-01-28
(PUL) Skrivelse Ut SV: Biotopskyddet 2022-01-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2022-02-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-02-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-02-03
(PUL) Skrivelse Ut Korrespndens med SVOA om trstationen 2022-02-04
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Fråga / svar Lundagatan 39 2022-02-17
(PUL) Skrivelse Ut Re: SV: Biotopskyddet 2022-03-31
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: Biotopskyddet 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: Biotopskyddet 2022-04-13
(PUL) Skrivelse Ut Utbegärda handlingar 220120-220413 enl önskemål 2022-04-13
(PUL) Skrivelse Ut Remissyttranden Lundagatan 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-28
(PUL) Skrivelse Ut Minnesanteckningar planmöte Lundagatan 2022-04-29
(PUL) Skrivelse Ut Yttrande Trafikförvaltningen 2022-04-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-02
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: SV: Biotopskyddet 2022-06-14
(PUL) Skrivelse Ut SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Biotopskyddet 2022-06-27
(PUL) Synpunkt på SBK In Övrigt Del av Södermalm 2:8, Dnr 2016-14774 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Fråga o svar om LSS från FSK, SDF 2022-08-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-09-02
(PUL) Skrivelse In Fastighetskontoret synpunkt om LSS-boende 2022-09-02
(PUL) Skrivelse Ut Fråga o svar Samråd för planerna att bygga flerfamiljshus på Lundagatan 2022-09-06
10092360_2_6.PDF (125,44 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse, GDPR 2022-11-09
10047226_25_6.PDF (9,15 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Redovisning av plansamråd för Södermalm 2:8, vid Lundagatan 2022-11-09
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2022-11-09
10224465_1_6.PDF (2,38 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 12 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Beslut om att avbryta planarbete 2023-02-06
10202776_5_6.PDF (661,10 KB)
Beslut Ut SBN beslut om att avbryta planarbete 2023-02-06
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar