Ärende

Diarienr
2016-15666

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Smedshagen, Vitsenapen 1 m.fl.

Ärendestart
2016-09-20

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Vitsenapen 1

Adress
Smedshagsvägen 4

Stadsdel
Hässelby Villastad

Handläggare
Alexander Hansson-Göl

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Samrådsredogörelse GDPR 2022-07-05
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning av samråd för Smedshagen, Vitsenapen 1 m.fl. 2022-09-21

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2016-09-20
(PUL) Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning Nya PBL 2016-11-09
(PUL) Skrivelse Sbk Utse kontaktperson 2016-11-09
(PUL) Skrivelse In Yttrande, underlag för miljö- och hälsofrågor 2016-11-17
(PUL) Skrivelse Ut Budget och tidplan 2016-11-22
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2016-11-22
(PUL) Skrivelse Sbk Projektbeskrivning 2016-11-22
(PUL) Avtal Ut Planavtal, ny- och tillbyggnad 2016-11-22
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2016-11-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2016-11-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2016-12-01
6298144_30_6.PDF (3,27 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2017-02-16
6430884_1_6.PDF (2,17 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-02-23 § 8 2017-03-08
(PUL) Skrivelse Ut Annonsmanus tidig dialog 2017-05-23
(PUL) Bild In Bild Klipp mitt i västerort 7/6 2017-06-08
(PUL) Avtal In Bilaga till planavtal/överlåtelse 2018-04-19
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2020-06-02
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2020-06-04
8383530_2_6.PDF (4,93 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2020-06-09
8383518_2_6.PDF (40,70 MB)
Skrivelse In Gestaltningsdokument 2020-06-09
8383526_2_6.PDF (14,90 MB)
Skrivelse In Trafikbullerutredning 2020-06-09
8383565_2_6.PDF (16,37 MB)
Skrivelse In Konsekvensbeskrivning kulturmiljö 2020-06-09
8383545_2_6.PDF (21,66 MB)
Skrivelse In Riskbedömning 2020-06-09
8383538_2_6.PDF (19,95 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöutredning 2020-06-09
8379869_10_6.PDF (576,61 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2020-06-11
8381994_2_6.PDF (1,65 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2020-06-11
6704936_72_6.PDF (6,92 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, NYA PBL 2020-06-15
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2020-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-06-23
(PUL) Skrivelse In Remissyttrande 2020-06-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-08
(PUL) Skrivelse In Begäran om förlängdsvarstid 2020-07-09
(PUL) Skrivelse In Stockholm Vatten och Avfall önskar förlängd tid för att svara på samråd 2020-07-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-07-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-12
(PUL) Besvär In Överklagande 2020-08-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In synpunkter 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-08-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-20
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkt SV: Ang. 2016-15666 2020-08-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-31
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2020-09-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-22
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp 2021-04-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-14
(PUL) Skrivelse Sbk Samrådsredogörelse GDPR 2022-07-05
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse kort 2022-07-05
9844100_17_6.PDF (11,49 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning av samråd för Smedshagen, Vitsenapen 1 m.fl. 2022-09-21
10126062_1_6.PDF (1,03 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-09-29 § 24 2022-10-12
10175854_1_6.PDF (932,74 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 22 2022-11-01
10224464_1_6.PDF (1,93 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 11 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Sbk Tidplan inför granskning 2023-02-06
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar