Ärende

Diarienr
2019-08302

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
576 Byggnadsärende: Tillsynsanmälan

Ärendemening
Tillsynsanmälan/olägenhetsanmälan, anordnande av parkeringsplatser

Ärendestart
2019-05-26

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Avgiftsbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Ätten 3

Adress
Förlandagränd 40

Stadsdel
Östberga

Handläggare
Susan Nikolausson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-10-31

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev på inkommen tillsynsanmälan 2019-06-05
(PUL) Anmälan In Bestridan parkering 2019-06-05
(PUL) Skrivelse Ut Brev till Bostadsrättsföreningen Ätten 3 avs BSA 2022-09-17
(PUL) Skrivelse In Svar på Olägenhetsanmälan Bygglov parkeringsplatser diarie nr 2019-08302-576 2022-10-07
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande samt följebrev för yttrande till Brf Ätten 2022-10-31
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande om sanktion, för yttrande 2022-10-31
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-10-31
(PUL) Skrivelse In Mejlsvar från Brf Ätten avs. BSA 2022-11-01
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 41 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Tillsynsbeslut för kännedom - Ätten 3 2022-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-11-25
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-03-06
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar