Ärende

Diarienr
2020-07199

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring uppsättning av vertikala solskyddsmarkiser

Ärendestart
2020-05-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag, Överklagat 2022-12-18

Fastighetsbeteckning
Padjelanta 1, Norra Kvill 1

Adress
Hårdvallsgatan 14, Hårdvallsgatan 20

Stadsdel
Hjorthagen

Handläggare
Mattias Hagegård

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Bild Bildbilaga/produktblad(fixad) 2020-06-01
Skrivelse In Bakgrund till behovet från sökanden, för höga inomhustemperaturer måste åtgärdas 2020-10-13
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar 3 st: fasader, detalj 2020-10-21
Skrivelse In Förslag solskydd med mindre kassetter och ramverk 2021-03-15
Skrivelse In Synpunkter på tjänsteutlåtandet från boende 2021-04-07
Skrivelse In Från boende skrivelse till Miljöförvaltningen 2021-04-07
Skrivelse In Yttranden över tjänsteutlåtandet från boende i fastigheten 2021-04-07
Skrivelse Ut Synpunkter/kommentar från boende avseende ärendet kommunicerat till sökanden 2021-04-08
Skrivelse In Yttrande från sökanden 2021-04-13
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-04-14
Skrivelse In Teknisk utredning, följebrev 2022-06-14
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss 2022-09-14
Skrivelse In Yttrande till tjänsteutlåtande 2022-09-22
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-09-22
Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande kommunicerat till sekretariatet 2022-09-23

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2020-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-05-18
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2020-05-18
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2020-05-18
(PUL) Bild In Bild Bildbilaga produktblad 2020-05-18
(PUL) Bild In Bild Bildbilaga/produktblad(fixad) 2020-06-01
(PUL) Skrivelse In Fråga 2020-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Svar på statusförfrågan 2020-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Status på ärende 2020-08-11
(PUL) Skrivelse In Bakgrund till behovet från sökanden, för höga inomhustemperaturer måste åtgärdas 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Mått på kasseter genom produktblad från sökande 2020-10-13
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om fasadritning, detaljritningar på utförandet för att bedöma lovplikt 2020-10-15
8596463_1_6.PDF (1,86 MB)
8596464_2_6.PDF (432,89 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar 3 st: fasader, detalj 2020-10-21
(PUL) Skrivelse Ut Aktuellt förslag kan ej beviljas till sökande 2020-11-16
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2020-11-16
(PUL) Skrivelse In Förslag med färre antal markiser 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Exempel från sökanden på liknande åtgärd 2021-03-15
(PUL) Skrivelse In Teknisk utredning gällande sollaster från sökande 2021-03-15
(PUL) Skrivelse In Förslag solskydd med mindre kassetter och ramverk 2021-03-15
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-03-17
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande med följebrev till sökanden 2021-03-31
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2021-03-31
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2021-03-31
(PUL) Skrivelse In Yttranden över tjänsteutlåtandet från boende i fastigheten 2021-04-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på tjänsteutlåtandet från boende 2021-04-07
(PUL) Skrivelse In Från boende skrivelse till Miljöförvaltningen 2021-04-07
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkter/kommentar från boende avseende ärendet kommunicerat till sökanden 2021-04-08
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökanden 2021-04-13
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande kommunicerat till sekretariatet 2021-04-14
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-04-14
8952343_1_6.PDF (1,73 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-04-15 § 67 2021-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Nämnden önskar komplettering gällande alternativa lösningar, till sökanden 2021-05-11
(PUL) Skrivelse In Teknisk utredning, följebrev 2022-06-14
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande med följebrev till sökanden 2022-09-14
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-09-14
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss 2022-09-14
(PUL) Skrivelse In Yttrande till tjänsteutlåtande 2022-09-22
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-09-22
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande kommunicerat till sekretariatet 2022-09-23
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande kommunicerat till sekretariatet 2022-09-26
(PUL) Skrivelse In Boendes kommentar på tjänsteutlåtande 2022-09-26
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-09-26
(PUL) Skrivelse In Anmälan om kontrollansvarig 2022-10-11
10126100_1_6.PDF (1,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-09-29 § 62 2022-10-12
10175873_1_6.PDF (926,82 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 40 2022-11-01
10224481_1_6.PDF (901,38 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 19 2022-11-21
(PUL) Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 (ritningar, kontrollplan) 2022-12-01
10252276_1_9.PDF (927,09 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 (produktblad) 2022-12-01
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut, dnr 2020-07199 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Överklagan 2022-12-19
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse av delgivning 2022-12-22
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-12-23
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 67292-2022 2022-12-29
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-12-29
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, beslut är överklagat 2022-12-29
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-29
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-12-29
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-12-29
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar