Ärende

Diarienr
2021-01396

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Område vid Blåsutvägen, Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1

Ärendestart
2021-02-03

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Bifall

Fastighetsbeteckning
Blåsut 3

Adress
Blåsutvägen 19

Stadsdel
Johanneshov

Handläggare
Mats Jakobsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-11-09
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning av samråd område vid Blåsutvägen 2022-11-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-02-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-04
(PUL) Skrivelse In Miljöunderlag 2021-03-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-08
(PUL) Avtal In Planavtal undertecknat 2021-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2021-05-20
8790745_27_6.PDF (1,69 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM 2021-05-20
9041493_1_6.PDF (1,09 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-05-26 § 23 2021-06-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-23
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2022-04-11
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2022-04-11
9762636_2_6.PDF (1,64 MB)
Skrivelse In PM Mobilitet 2022-04-19
9762632_3_6.PDF (16,38 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering 2022-04-19
9762619_2_6.PDF (845,37 KB)
Skrivelse In Brandskydds PM 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Annonsbeställning: kungörelse om samråd Införes: Lördagen den 30 april "Mitti” med täckning för Hammarbyhöjden 2022-04-19
9762641_2_6.PDF (866,41 KB)
Skrivelse In Utredning av påkörningsrisk 2022-04-19
9762635_3_6.PDF (15,26 MB)
Skrivelse In Solstudier 2022-04-19
9762614_2_6.PDF (8,06 MB)
Skrivelse In Bullerutredning 2022-04-19
9762531_2_6.PDF (3,83 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk markundersökning 2022-04-19
9762424_2_6.PDF (2,93 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp 2022-04-19
9762609_2_6.PDF (5,10 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2022-04-19
9762599_2_6.PDF (9,69 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk markundersökning, bilagor 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut OBS KORR i datumet för samrådstiden i annonsunderlaget- Annonsbeställning: kungörelse om samråd Införes: Lördagen den 30 april "Mitti” med täckning för Hammarbyhöjden 2022-04-20
9447071_34_6.PDF (12,35 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2022-04-20
9737992_6_6.PDF (322,09 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2022-04-20
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planärende på samråd 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-26
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Planärende på samråd 2022-04-26
(PUL) Skrivelse Ut VB: Planärende på samråd 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar Luftfartsverket 2022-05-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-04
(PUL) Skrivelse In remissvar Skönhetsrådet 2022-05-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Swedavia, ingen erinran 2022-05-06
(PUL) Anslagsbevis SBK Skannade annonser Annonsklipp samråd - mitti Hammarby 2022-04-30 2022-05-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-05-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2022-05-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-05-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar PostNord 2022-05-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2022-05-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2022-05-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-31
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Återkoppling om förlängd svarstid 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2022-06-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen SLL 2022-06-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2022-06-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2022-06-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-06-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 2022-06-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2022-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkt planer kring blåsutvägen 2022-07-05
10078272_21_6.PDF (8,88 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning av samråd område vid Blåsutvägen 2022-11-09
10443305_1_6.PDF (217,17 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-11-09
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse (med namn) 2022-11-09
10224466_1_6.PDF (1,07 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 13 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut Pågående detaljplaner - checklistor vid samråd 2023-03-20
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2023-03-20
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar