Ärende

Diarienr
2021-06749

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Anlägga parkeringsplatser

Ärendestart
2021-05-11

Ärendeavslut
2023-01-18

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Nackspegeln 1

Adress
Doktor Widerströms Gata 66

Stadsdel
Fruängen

Handläggare
Zoe Marouli

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-05-11
Skrivelse In Synpunkter 2021-05-18
Skrivelse In Synpunkter 2021-05-27
Skrivelse In Synpunkter 2021-06-03
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-26

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-05-11
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-05-11
8993446_2_6.PDF (698,24 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-05-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-05-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-05-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Fråga om ärendestatus 2021-09-17
(PUL) Skrivelse Ut Svar status 2021-10-22
(PUL) Skrivelse In Fråga om ärendestatus 2021-11-18
(PUL) Skrivelse Ut Svar status 2021-11-19
(PUL) Skrivelse Ut En handläggare har tilldelats i ert ärende, Dnr 2021-06749 2022-01-11
(PUL) Skrivelse In E-post om att sökande vill pröva åtgärden 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-02-13
(PUL) Skrivelse Sbk E-post, påminnelse 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut E-post, begäran om komplettering 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om avvisning, DNR 2021-06749 2022-07-08
(PUL) Beslut Ut Beslut att avvisa ansökan 2022-07-08
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-07-13
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-07-13
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto - Påminnelse 2022-08-18
(PUL) Skrivelse Ut Beslut skickat med mottagningsbevis 2022-09-15
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2022-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-26
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-26
10175887_1_6.PDF (767,58 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 53 2022-11-01
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-11-08
10224492_1_6.PDF (1,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 27 2022-11-21
10251847_1_9.PDF (1,42 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-11-10 2022-12-01
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2022-12-08
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-08
10272244_1_6.PDF (719,53 KB)
Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2022-12-09
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-09
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar