Ärende

Diarienr
2021-12441

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Terrasskvarteren i Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3

Ärendestart
2021-09-06

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Ställningstagande inför granskning Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Hjorthagen 1:3

Adress
Gasverksvägen 41

Stadsdel
Hjorthagen

Handläggare
Stefan Modig

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, presentation inför granskning för Terrasskvarteren i NDS 2022-11-03

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-09-06
(PUL) Skrivelse Ut Upprätta underlag för betydande miljöpåverkan 2021-10-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2021-12-13
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om undersökningssamråd 2022-02-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2022-03-18
9766951_1_6.PDF (1,01 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 30 2022-04-21
9766949_1_6.PDF (8,88 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, förnyat ställningstagande Kolkajen 2022-04-21
9810255_1_6.PDF (104,30 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 14 2022-05-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2022-10-25
10072674_14_6.PDF (7,60 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, presentation inför granskning för Terrasskvarteren i NDS 2022-11-03
10224467_1_6.PDF (866,68 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 14 2022-11-21
10197592_4_6.PDF (316,81 KB)
Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2022-11-22
10197587_7_6.PDF (1,60 MB)
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp 2022-11-22
10241538_2_6.PDF (16,37 MB)
Skrivelse In Omgivningsbuller Terrasskvarteren 2022-11-28
10241535_2_6.PDF (323,83 KB)
Skrivelse In Sakkunnigutlåtande risk, Terrasskvarteren 2022-11-28
10258706_2_6.PDF (26,56 MB)
Skrivelse In Naturmiljöutredning Kolkajen, 2016-04-04 2022-11-28
10242348_2_6.PDF (1,14 MB)
Skrivelse In PM Geoteknik Kolkajen - Ropsten 2022-11-28
10241592_2_6.PDF (2,25 MB)
Skrivelse In Beräkningar av bullerspridning från Ropstens värmeverk med ljuddämpande åtgärder 2015-12-02 2022-11-28
10241477_2_6.PDF (19,57 MB)
Skrivelse In PM Markföroreningar Terrasskvarteren 2022-11-28
10241534_2_6.PDF (5,90 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning Kolkajen 2022-11-28
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (brev) 2022-11-29
10227997_2_6.PDF (716,31 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (anslagstavlan) 2022-11-29
(PUL) Skrivelse Ut Stadens digitala anslagstavla 2022-12-07 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Sbk Anslagsbevis stadens digitala anslagstavla 2022-12-07 2022-11-30
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2022-12-05
10241288_3_6.PDF (35,13 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, Hjorthagen1:3 Terrasskvarteren 2022-12-06
10290187_1_6.PDF (59,01 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2022-12-06
10243660_2_6.PDF (4,40 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp 2022-12-06
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2022-12-07
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-12-07
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2022-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-12-09
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-12-09
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning, adressat ej gått att nå 2022-12-13
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-12-19
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-12-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-12-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm exergi 2022-12-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-12-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2023-01-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar PostNord 2023-01-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2023-01-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2023-01-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Parkering 2023-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2023-01-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2023-01-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2023-01-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Återkoppling avseende remissvar 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar Exploateringskontoret 2023-01-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2023-02-15
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar