Ärende

Diarienr
2021-17769

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Sjöråen 13

Ärendestart
2021-12-14

Ärendeavslut
2023-01-18

Senaste beslut
2023-01-17
Beslut Avskrivet
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Sjöråen 13

Adress
Luntmakargatan 66

Stadsdel
Vasastaden

Handläggare
Monika Stenberg

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, startpromemoria, Sjöråen 13 2022-09-22

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-12-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2022-04-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms brandförsvar 2022-04-19
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Fastighetsaktiebolaget Virtuosen 8 2022-05-18
9982672_8_6.PDF (8,38 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, startpromemoria, Sjöråen 13 2022-09-22
10126050_1_6.PDF (1,00 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-09-29 § 13 2022-10-12
10175839_1_6.PDF (905,25 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 11 2022-11-01
10224458_1_6.PDF (1,17 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 8 2022-11-21
(PUL) Skrivelse In Begäran om att avbryta planarbetet 2023-01-17
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Avskrivning 2023-01-18
10331182_3_6.PDF (324,39 KB)
Beslut Ut Beslut om avskrivning 2023-01-18
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2023-01-18
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar