Ärende

Diarienr
2022-00619

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Del av Sätra 2:1 inom Sätra verksamhetsområde, invid Stensätra 16 (Åvc, Ställverk)

Ärendestart
2022-01-17

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Sätra 2:1

Adress
Strömsätravägen 12

Stadsdel
Sätra

Handläggare
Susanne Arvidsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, startpromemoria för del av Sätra 2:1 i Sätra verksamhetsområde, invid Stensätra 16 (ÅVC/Ställverk) 2022-11-11

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2022-02-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-02-07
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal svenska kraftnät 2022-06-20
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Stockholm vatten och avfall 2022-10-17 2022-10-17
9568631_30_6.PDF (8,37 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, startpromemoria för del av Sätra 2:1 i Sätra verksamhetsområde, invid Stensätra 16 (ÅVC/Ställverk) 2022-11-11
10224459_2_6.PDF (0,98 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 9 2022-11-21
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar