Ärende

Diarienr
2022-00717

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av enbostadshus, takbyte, lov i efterhand

Ärendestart
2022-01-18

Ärendeavslut

Senaste beslut

Fastighetsbeteckning
Akjan 11

Adress
Tallkrogsvägen 107

Stadsdel
Tallkrogen

Handläggare
Bisera Örn

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Återkoppling från sökanden 2022-08-25
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-03

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-01-18
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2022-01-18
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning nuvarande förslag t.o.m 13 maj 2022 2022-05-06
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-05-06
(PUL) Skrivelse Ut Information om frivillig rättelse samt påminnelse om föreläggande komplettering UT 2022-08-18
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling efter samtal på telefon - Bekräftelse på ärende till nämnd 20 oktober 2022 2022-08-24
(PUL) Skrivelse In Återkoppling från sökanden 2022-08-25
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande för yttrande UT t.o.m. 19 oktober 2022 2022-10-03
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-03
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-03
(PUL) Skrivelse Ut Svar på frågor UT till sökanden 2022-10-19
10175911_1_6.PDF (916,21 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 73 2022-11-01
10224512_1_6.PDF (988,83 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 40 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut e-post UT 2 st protokollsutdrag och begäran om komplettering t.o.m. 16 december 2022-11-22
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering t.o.m. 20 december 2022-11-22
(PUL) Skrivelse Ut Förlängd tidsfrist att inkomma med komplaterande handlingar t.o.m. 20 januari 2023 2022-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Förlängd tidsfrist komplettering t.o.m. 1 mars 2023 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande kvarstår 2023-02-28
(PUL) Skrivelse In Offerter, Egenkontroll verifierad, Följebrev komplettering 2023-02-28
(PUL) Skrivelse In Produktblad, följebrev 2023-03-13
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2023-03-13
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar