Ärende

Diarienr
2022-01146

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Uppförande av balkong med fönsterdörrar

Ärendestart
2022-01-26

Ärendeavslut
2022-12-07

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Skruven 11

Adress
Högalidsgatan 52A

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Fabian Lundholm

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Följebrev 2022-01-27
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-01-27
Ritning In Fasadritning Fasadritning komplettering 2022-10-26
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, situationsplan, plan, detalj komplettering 2022-10-26
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-26

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9553109_2_6.PDF (96,56 KB)
9553110_2_6.PDF (189,33 KB)
9553111_2_6.PDF (188,97 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 3 st 2022-01-27
(PUL) Bild In Foto Fotomontage 3 st 2022-01-27
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-01-27
9553108_3_6.PDF (89,77 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-01-27
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-01-28
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-01-28
(PUL) Skrivelse In Fråga om status 2022-03-17
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ärende, dnr 2022-01146 2022-03-18
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning UT 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Mejl till sökanden från stadsbyggnadskontoret 2022-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Mejlkorrepsondens 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelse om avgift samt önskan att ärendet behandlas i nämnden 2022-08-22
(PUL) Skrivelse Ut Mejlkorrepsondens mellan handläggare och sökanden 2022-10-10
(PUL) Skrivelse In Fasadritning Följebrev 2022-10-20
10147688_2_6.PDF (189,33 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning komplettering 2022-10-20
10162003_2_6.PDF (609,60 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning komplettering 2022-10-26
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-26
(PUL) Skrivelse Ut Utskick av tjäsnteutlåtande 2022-10-26
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-26
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-10-26
10162002_2_6.PDF (427,60 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, situationsplan, plan, detalj komplettering 2022-10-26
10226064_1_9.PDF (46,10 KB)
10226065_1_9.PDF (878,61 KB)
10226066_1_9.PDF (1,14 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-11-10 2022-11-21
10224495_1_6.PDF (1,17 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 28 2022-11-21
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-07
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar