Ärende

Diarienr
2022-05272

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Nybyggnad av kontorsbyggnad

Ärendestart
2022-03-31

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Garnisonen 3

Adress
Linnégatan 89B

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Viktoria Söderman

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Fasadritning Fasadritningar (10) reviderad 2022-07-04 2022-09-29
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2022-07-04 2022-09-29
Ritning In Planritning Planritningar (9) reviderad 2022-07-04 2022-09-29
Ritning In Planritning Rivningsplan 2022-10-05
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9723723_3_6.PDF (1,52 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritning 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Antikvariskt utlåtande 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsdokumentation 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Markritning PM-utredningar cykelplatser 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Markritning Gestaltningsbeskrivning 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Borrhållsplan inkl. bilagor 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Tillgänglighetsutlåtande 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Brandskyddsbeskrivning 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Ljudgenomgång 2022-04-01
9723617_2_6.PDF (4,85 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2022-04-01
9723618_2_6.PDF (1,22 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-04-01
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Handlingsförteckning 2022-04-01
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-04-01
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-04-01
9723690_2_6.PDF (83,21 KB)
Skrivelse In Fasadritning Handlingsförteckning, markplanering 2022-04-01
9723702_2_6.PDF (6,07 MB)
9723703_2_6.PDF (2,08 MB)
9723704_2_6.PDF (2,51 MB)
9723705_2_6.PDF (2,22 MB)
9723706_2_6.PDF (2,19 MB)
9723707_2_6.PDF (4,46 MB)
Ritning In Markritning Markplaneringsritningar, 6 st 2022-04-01
9723638_3_6.PDF (2,30 MB)
9723639_3_6.PDF (2,23 MB)
9723640_3_6.PDF (2,45 MB)
9723641_3_6.PDF (2,17 MB)
9723642_3_6.PDF (1,98 MB)
9723644_3_6.PDF (2,06 MB)
9723643_3_6.PDF (1,97 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 7 st 2022-04-01
9723621_2_6.PDF (2,96 MB)
9723622_2_6.PDF (3,40 MB)
9723623_2_6.PDF (2,58 MB)
9723624_2_6.PDF (2,89 MB)
9723625_2_6.PDF (2,48 MB)
9723626_2_6.PDF (2,60 MB)
9723627_2_6.PDF (2,12 MB)
9723628_2_6.PDF (2,15 MB)
9723629_2_6.PDF (1,91 MB)
Ritning In Planritning Planritningar, 9 st 2022-04-01
9723633_2_6.PDF (2,15 MB)
9723634_2_6.PDF (2,15 MB)
9723635_2_6.PDF (1,91 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 3 st 2022-04-01
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling i ärende 2022-05-16
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling och svar på frågor 2022-05-17
(PUL) Bild In Bild Presentationsbilaga komplettering 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling i bygglovsärende 2022-06-14
9952076_2_6.PDF (532,35 KB)
Ritning In Markritning Cykelplan, reviderad 2022-07-08
9952078_2_6.PDF (2,22 MB)
9952079_2_6.PDF (2,51 MB)
9952080_2_6.PDF (2,19 MB)
Ritning In Planritning Ritning plan, elevation och sektion 3 st, reviderad 2022-07-08
9952081_2_6.PDF (4,47 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasad och sektion, reviderad 2022-07-08
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2 st, Utlåtande akustik, Antikvarisk förundersökning, Antikvariskt utlåtande, Borrhålsplan, Brandskyddsbeskrivning, Konstruktionsdokumentation, Kontrollplan 2022-07-08
(PUL) Skrivelse In Gestaltningsbeskrivning, Handlingsförteckning, Projektbeskrivning, Tillgänglighetsutlåtande, Rivningsplan 2022-07-08
9952075_2_6.PDF (6,79 MB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan, reviderad 2022-07-08
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2022-07-21
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2022-07-21
(PUL) Skrivelse Ut Remiss i bygglovsärende 2022-05272 (Garnisonen 3) 2022-08-01
(PUL) Skrivelse Ut Remiss i bygglovsärende 2022-08-01
(PUL) Skrivelse Ut Information till sökanden, angående ärende på remiss 2022-08-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-08-19
(PUL) Skrivelse Ut Angående remissvar 2022-08-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2022-08-24
(PUL) Skrivelse In Svar på remissvar 2022-09-12
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning i bygglovsärende 2022-09-20
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2022-09-20
(PUL) Skrivelse In Svar från sökanden 2022-09-22
(PUL) Skrivelse In Sökanden vill ta ärende till nämnd 2022-09-26
(PUL) Skrivelse Ut Info om nämndprocess 2022-09-26
10097220_2_6.PDF (25,32 MB)
Ritning In Planritning Planritningar (9) reviderad 2022-07-04 2022-09-29
10097219_2_6.PDF (153,96 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2022-07-04 2022-09-29
(PUL) Skrivelse In Fasadritning Följebrev 2022-09-29
10097229_2_6.PDF (21,77 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar (10) reviderad 2022-07-04 2022-09-29
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-09-29
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Gestaltningsbeskrivning enligt förteckning 2022-09-29
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta reviderad 2022-07-04 2022-09-29
10110852_2_6.PDF (1,56 MB)
Ritning In Planritning Rivningsplan 2022-10-05
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande, bygglovsärende 2022-05272 (Garnisonen 3) 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-11-07
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande i ärende 2022-05272 (Garnisonen 3) 2022-11-08
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av inkommet yttrande 2022-11-08
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga om överklagandetid, bygglovsärende 2022-05272 (Garnisonen 3) 2022-11-11
10224482_1_6.PDF (1,03 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 20 2022-11-21
10239256_1_9.PDF (25,42 MB)
10239257_1_9.PDF (21,87 MB)
10239258_1_9.PDF (2,36 MB)
10239259_1_9.PDF (247,71 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 dnr 2022-05272 (Garnisonen 3) 2022-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-06
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-08
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar