Ärende

Diarienr
2022-05917

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
yttre ändring av fasad, installation av solceller på flerbostadshus

Ärendestart
2022-04-12

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Pelikanen 9

Adress
Katarina Bangata 21

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Arkitektritning Ritning, situationsplan, plan, fasad 2022-04-12
Skrivelse In Produktblad, följebrev, komplettering 2022-10-18
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9751132_2_6.PDF (228,23 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritning, situationsplan, plan, fasad 2022-04-12
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-04-12
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-04-13
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-04-13
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning 2022-06-17
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-06-17
(PUL) Skrivelse Ut Mejl mellan handläggare och sökande 2022-08-22
(PUL) Skrivelse In Produktblad, följebrev, komplettering 2022-10-18
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande UT 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-11-21
10224497_1_6.PDF (1,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 30 2022-11-21
10227768_1_9.PDF (1,11 MB)
10227769_1_9.PDF (2,11 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-11-10 2022-11-22
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Pelikanen 9 – Solceller 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-11-10 dnr 2022-05917 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-12-08
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför startbesked 2023-01-10
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar