Ärende

Diarienr
2022-06367

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av enbostadshus, ändrad kulör på tak från rött tegel till svart tegel, lov i efterhand

Ärendestart
2022-04-21

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-03-02
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Ribban 20

Adress
Tallkrogsvägen 79

Stadsdel
Tallkrogen

Handläggare
Tomas Murblad

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Skrivelse med bild och artikel 2022-06-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-09-13

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-04-21
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-04-25
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning till sökande 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Återkoppling från sökande 2022-06-13
(PUL) Skrivelse In Skrivelse med bild och artikel 2022-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande till sökande 2022-09-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-09-13
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-09-13
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling till sökande 2022-09-15
(PUL) Skrivelse In Yttrande/svar över tjänsteutlåtande 2022-09-27
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-09-29
10126152_1_6.PDF (1,05 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-09-29 § 111 2022-10-12
10175904_1_6.PDF (915,92 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 68 2022-11-01
10224507_1_6.PDF (983,38 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 37 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-11-23
(PUL) Skrivelse In Situationsplan 2022-11-28
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss för komplettering 2023-01-09
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2023-02-06
10371831_1_6.PDF (1,43 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-01-26 § 56 2023-02-06
10373690_2_7.PDF (993,91 KB)
10373691_2_7.PDF (2,91 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-01-26 2023-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-01-26 dnr 2022-06367 2023-02-08
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-02-08
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Mejl om att det saknas kontrollplan 2023-02-14
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-03-02
(PUL) Skrivelse In kontrollplan 2023-03-02
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar