Ärende

Diarienr
2022-06449

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning av garageverksamhet till studentbostäder

Ärendestart
2022-04-22

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-26
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Prästkammaren 2

Adress
Maltesholmsvägen 41

Stadsdel
Hässelby Gård

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ansökan In Ansökan om bygglov 2022-04-22
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-04-22
Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-06-16
Ritning In Fasadritning Reviderad fasadritning, komplettering 2022-07-19
Ritning In Planritning Ritningar plan sektion 2 st reviderade 2022-08-30
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9769854_2_6.PDF (39,25 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-04-22
9769855_2_6.PDF (158,08 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st 2022-04-22
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Beskrivning 2022-04-22
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2022-04-22
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-04-22
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-04-26
(PUL) Skrivelse Ut synpunkter på bygglovansökan Prästkammaren 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-05-10
9841796_2_6.PDF (3,70 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2022-05-20
9841795_3_6.PDF (1,20 MB)
Ritning In Planritning Planritning 2022-05-20
(PUL) Skrivelse In Svar på synpunkter 2022-05-20
(PUL) Skrivelse Ut synpunkter på bygglovansökan Prästkammaren 2022-05-24
(PUL) Skrivelse Ut Brev angående kompletteringar 2022-05-24
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2022-05-31
(PUL) Remiss Ut bygglovremiss Prästkammaren 2 2022-05-31
9859286_2_6.PDF (483,09 KB)
Ritning In Planritning Ritning planer, komplettering 2022-05-31
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Ut Prästkammaren bygglov 2022-06-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-06-16
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-07-18
9965897_2_6.PDF (1,58 MB)
Ritning In Planritning Ritning plan reviderad 2022-07-18
9967977_2_6.PDF (3,70 MB)
Ritning In Fasadritning Reviderad fasadritning, komplettering 2022-07-19
9967978_2_6.PDF (536,94 KB)
Ritning In Planritning Reviderad plan- och sektionsritning, komplettering 2022-07-19
9967979_2_6.PDF (1,57 MB)
Ritning In Planritning Reviderad planritning, komplettering 2022-07-19
9967976_2_6.PDF (1,00 MB)
Ritning In Situationsplan Reviderad situationsplan, komplettering 2022-07-19
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Reviderad kontrollplan, komplettering 2022-07-19
(PUL) Ansökan In Kontrollplan Reviderad ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig, komplettering 2022-07-19
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Reviderad projektbeskrivning, komplettering 2022-07-19
(PUL) Skrivelse In Diarienummer: 2022-06449 2022-08-17
(PUL) Skrivelse Ut föreläggande om komplettering till bygglovansökan 2022-08-18
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-08-18
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2 2022-08-30
10025936_2_6.PDF (157,25 KB)
10025937_2_6.PDF (488,87 KB)
Ritning In Planritning Ritningar plan sektion 2 st reviderade 2022-08-30
(PUL) Skrivelse Ut tjänsteutlåtande Prästkammaren 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse In Yttrande angående tjänsteutlåtandet 2022-11-03
(PUL) Skrivelse Sbk Sent inkommet yttrande i ärende 2022-06449-575 Prästkammaren 2 2022-11-07
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av inkommet yttrande 2022-11-07
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-11-15
10224469_1_6.PDF (1,02 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 16 2022-11-21
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Prästkammaren 3, 2022-11-18 2022-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande Prästkammaren 2 2023-01-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2023-01-10
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande återremiss 2023-01-10
(PUL) Skrivelse In Yttrande tjänsteutlåtande 2023-01-11
(PUL) Skrivelse Sbk Prästkammaren 2 dnr 2022-06449 ändrat tjänsteutlåtande 2023-01-18
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2023-01-18
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2023-01-18
(PUL) Skrivelse Sbk sent inkommet yttrande 2023-01-19
10371637_1_6.PDF (1,45 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-01-26 § 21 2023-02-06
(PUL) Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2023-01-26 2023-02-09
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2023-02-09
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2023-02-17
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2023-01-26 dnr 2022-06449 2023-02-17
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Prästkammaren 2 – ändrad användning till studentbostäder 2023-02-17
(PUL) Skrivelse In Önskan om inspektör 2023-02-17
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2023-02-17
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2023-02-17
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-02-20
(PUL) Skrivelse Ut Svar status 2023-02-20
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering Dnr: 2022-06449 2023-02-21
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2023-02-21
10489071_2_6.PDF (250,71 KB)
Ritning In Ventilationsritning Ventilationsritning komplettering 2023-03-29
10489072_2_6.PDF (204,79 KB)
10489073_2_6.PDF (185,01 KB)
10489074_2_6.PDF (164,96 KB)
10489075_2_6.PDF (203,98 KB)
10489076_2_6.PDF (223,08 KB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 5 st komplettering 2023-03-29
10489059_2_6.PDF (78,58 KB)
10489060_2_6.PDF (265,11 KB)
Ritning In Planritning Möblerad planritning, översiktsplan, 2 st komplettering 2023-03-29
(PUL) Skrivelse In Ljudmätningsprotokoll, brandskyddsbeskrivning, fuktsäkerhetsbeskrivning, utlåtande tillgänglighet, följebrev, komplettering 2023-03-29
10489057_2_6.PDF (1,45 MB)
Ritning In Planritning Brandskisser 2 st komplettering 2023-03-29
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar