Ärende

Diarienr
2022-07961

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av enbostadshus, ändrad kulör på tak, bygglov i efterhand

Ärendestart
2022-05-16

Ärendeavslut
2023-03-23

Senaste beslut
2023-03-23
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Släden 8

Adress
Sandemarsvägen 42

Stadsdel
Tallkrogen

Handläggare
Tomas Murblad

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Övrigt Faktura 2022-05-16
Skrivelse In Övrigt Offert/Projektförslag 2022-05-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-09-13

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Övrigt Faktura 2022-05-16
(PUL) Skrivelse In Övrigt Offert/Projektförslag 2022-05-16
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-05-16
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning till sökande 2022-06-21
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-06-21
(PUL) Skrivelse In Sökande går vidare med ansökan 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande till sökande 2022-09-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-09-13
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-09-13
10126154_1_6.PDF (1,01 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-09-29 § 113 2022-10-12
10175906_1_6.PDF (914,55 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 69 2022-11-01
10224509_1_6.PDF (995,66 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 38 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-11-23
(PUL) Bild In Foto Foton (2), komplettering 2022-11-29
10245576_2_6.PDF (1,08 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan, komplettering 2022-11-29
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss för komplettering 2023-01-09
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2023-02-06
10371833_1_6.PDF (1,43 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-01-26 § 57 2023-02-06
10373711_2_7.PDF (1,52 MB)
10373712_2_7.PDF (7,55 MB)
10373713_2_7.PDF (8,83 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-01-26 2023-02-07
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Släden 8 - yttre ändring 2023-02-08
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-01-26 dnr 2022-07961 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut mejl om att det saknas kontrollplan 2023-02-14
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2023-03-23
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-03-23
(PUL) Skrivelse In kontrollplan 2023-03-23
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar