Ärende

Diarienr
2022-08357

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändring av balkong på flerbostadshus

Ärendestart
2022-05-23

Ärendeavslut
2023-02-09

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Upplänningen 3

Adress
Grundtvigsgatan 16

Stadsdel
Blackeberg

Handläggare
Nathalie Jonsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
Skrivelse In Övrigt Kulörval 2022-05-23
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
Ritning In Övrigt Detaljritning 2022-05-23
Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-09-15
Ritning In Fasadritning Fasadritning, ersätter dokumentnr 8 2022-10-07
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-11-09 2022-11-09
Skrivelse In Bemötande av tjänsteutlåtande 2022-11-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9842770_3_6.PDF (1,45 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
9842769_3_6.PDF (1,53 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
9842771_3_6.PDF (1,27 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-05-23
9842768_3_6.PDF (2,10 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
(PUL) Skrivelse In Övrigt Kulörval 2022-05-23
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-05-23
(PUL) Ritning In Övrigt Detaljritning 2022-05-23
9842767_3_6.PDF (1,90 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
9842766_2_6.PDF (2,37 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut 2022-08357 Föreläggande om komplettering 2022-06-09
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-06-09
(PUL) Skrivelse Ut 2022-08357 Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-06-20
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-06-20
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan komplettering 2022-06-20
(PUL) Skrivelse In 2022-08357 Förklaring om kulörval 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut 2022-08357 Information om att kulör inte ska ändra utseendet från det befintliga 2022-06-22
(PUL) Skrivelse In Fel kulör i BL 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut 2022-08357 Fråga ang. färgval 2022-06-22
(PUL) Skrivelse In 2022-08357 Förklaring av kulörer 2022-06-23
(PUL) Skrivelse Ut 2022-08357 Konversation med fråga om processen samt svar till sökanden 2022-06-23
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering via epost 2022-07-19
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-07-19
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2022-09-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-09-15
(PUL) Skrivelse Ut Remissvar för kännedom via epost 2022-09-16
(PUL) Skrivelse In Sökanden önskar anmäla ärendet till nämnd 2022-09-26
(PUL) Skrivelse Ut Fråga om komplettering via epost 2022-09-29
10115876_2_6.PDF (1,46 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning, ersätter dokumentnr 8 2022-10-07
10132241_2_6.PDF (74,56 KB)
Ritning In Arkitektritning Detalj befintligt 2022-10-13
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande för yttrande via epost 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-11-09 2022-11-09
(PUL) Skrivelse In Bemötande av tjänsteutlåtande 2022-11-09
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag för kännedom via epost 2022-11-21
10224470_1_6.PDF (1,11 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 17 2022-11-21
10230189_1_9.PDF (341,93 KB)
10230190_1_9.PDF (755,01 KB)
10230191_1_9.PDF (2,46 MB)
10230192_1_9.PDF (1,99 MB)
10230193_1_9.PDF (2,19 MB)
10230194_1_9.PDF (1,62 MB)
10230195_1_9.PDF (1,36 MB)
10230196_1_9.PDF (2,10 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-22
(PUL) Skrivelse Ut Ansökan om ändring av balkong avvisas - Upplänningen 3 2022-12-06
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-07
(PUL) Skrivelse In Begäran om anstånd för överklagandetid 2022-12-12
(PUL) Skrivelse In Klargörande att beslutet inte överklagas 2023-02-09
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar