Ärende

Diarienr
2022-08593

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av enbostadshus, nytt tak, lov i efterhand

Ärendestart
2022-05-27

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-05
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Giggen 8

Adress
Mörkövägen 63

Stadsdel
Tallkrogen

Handläggare
Seherzada Selimovic

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Foto Foton, 3 st 2022-05-30
Ritning In Fasadritning Fasadritnignar 2022-05-30
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-05-30
Ansökan In Ansökan om bygglov 2022-05-30
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-09-13

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9854338_2_6.PDF (79,34 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritnignar 2022-05-30
(PUL) Bild In Foto Foton, 3 st 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-05-30
9854337_2_6.PDF (737,87 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-05-30
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2022-05-30
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-05-30
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning samt information UT 2022-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande UT 2022-09-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-09-13
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-09-13
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-09-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på Tjänsteutlåtande 2022-09-26
10126155_1_6.PDF (1,06 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-09-29 § 114 2022-10-12
10175907_1_6.PDF (920,57 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 70 2022-11-01
10224510_1_6.PDF (1,67 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 39 2022-11-21
10230014_1_9.PDF (0,99 MB)
10230015_1_9.PDF (811,55 KB)
10230016_1_9.PDF (4,17 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-22
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-11-22
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Giggen 8 - Yttre ändring, byte av tak 2022-11-30
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-11-10, dnr 2022-08593 2022-11-30
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2023-01-05
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-01-05
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar