Ärende

Diarienr
2022-08928

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning av kontor till bostäder, tillbyggnad och yttre ändringar

Ärendestart
2022-06-02

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-26
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Kurland 11

Adress
Holländargatan 21A

Stadsdel
Norrmalm

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Kontrollplan Tillgänglighetsutlåtande 2022-06-02
Bild In Foto Fotografier 2022-09-26
Ritning In Arkitektritning Ritningar detaljer 2 st 2022-10-14
Ritning In Planritning Ritningar plan reviderade 9 st 2022-10-14
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 4 st reviderade 2022-10-14
Ritning In Arkitektritning Ritningsbilaga, situationsplan, plan, fasader, sektioner, reviderad 2022-10-14
Bild In Foto Foto 2022-10-14
Skrivelse In Dagsljus, antikvariskt yttrande, handlingsförteckning, PM03, beskrivning av projektet, följebrev 2022-10-14
Bild In Bild Produktblad 2022-10-14
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-27
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-11-09
Skrivelse In Yttrande/svar över tjänsteutlåtande 2022-11-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9866741_2_6.PDF (990,35 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-06-02
9866739_2_6.PDF (29,97 MB)
Ritning In Kontrollplan Relationsritningar byggnadsutformning enligt förteckning 12 st 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Handlingsförteckning 2022-06-02
9866756_2_6.PDF (946,71 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, sektioner, fasader 2022-06-02
9866754_2_6.PDF (815,48 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-06-02
9866744_2_6.PDF (743,31 KB)
9866745_2_6.PDF (1,02 MB)
9866746_2_6.PDF (1,20 MB)
9866747_2_6.PDF (1,07 MB)
9866748_2_6.PDF (1,03 MB)
9866749_2_6.PDF (1,03 MB)
9866750_2_6.PDF (998,94 KB)
9866751_2_6.PDF (1,04 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 8 st 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Projektbeskrivning 2022-06-02
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-06-02
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Brandskyddsbeskrivning 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Tillgänglighetsutlåtande 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Dagsljusstudie 2022-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets preliminära bedömning till kontaktperson 2022-07-04
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-07-04
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-07-06
(PUL) Skrivelse In Frågor ang. kontorets bedömning 2022-07-06
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från sökande ang. BBR-krav 2022-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid till sökande 2022-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid 2022-07-07
9962214_2_6.PDF (6,79 MB)
9995272_2_6.PDF (1,04 MB)
9995273_2_6.PDF (926,23 KB)
9995274_2_6.PDF (1,22 MB)
9995275_2_6.PDF (1,43 MB)
9995276_2_6.PDF (1,25 MB)
9995277_2_6.PDF (941,99 KB)
9995278_2_6.PDF (1,17 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar planer, fasader, sektioner, situationsplan, 7 st 2022-07-14
9962215_2_6.PDF (617,48 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Handlingsförteckning 2022-07-14
(PUL) Skrivelse In Ändrings PM 2022-07-14
(PUL) Skrivelse In BTA-uppgift tillbyggnad 2022-08-16
(PUL) Skrivelse Ut Fråga om BTA taklyft 2022-08-16
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling till sökande 2022-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande till sökande/kontaktperson 2022-09-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-09-13
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-09-13
(PUL) Skrivelse In Bilaga med våningsantal 2022-09-19
(PUL) Bild In Foto Fotografier 2022-09-26
10083413_2_6.PDF (5,75 MB)
10083414_2_6.PDF (618,01 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritningsbilaga med handlingsförteckning 2022-09-26
(PUL) Skrivelse In Följebrev, Kommentarer till tjänsteutlåtande, PM, Beskrivning av projektet 2022-09-26
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ang. datum SBN och rumshöjd 2022-10-06
10126126_1_6.PDF (878,88 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-09-29 § 86 2022-10-12
10133322_2_6.PDF (1,74 MB)
10133323_2_6.PDF (19,26 MB)
Ritning In Planritning Ritningar plan reviderade 9 st 2022-10-14
10133353_2_6.PDF (1,78 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar detaljer 2 st 2022-10-14
10133748_2_6.PDF (10,54 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningsbilaga, situationsplan, plan, fasader, sektioner, reviderad 2022-10-14
10133391_2_6.PDF (10,72 MB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 4 st reviderade 2022-10-14
(PUL) Skrivelse In Dagsljus, antikvariskt yttrande, handlingsförteckning, PM03, beskrivning av projektet, följebrev 2022-10-14
(PUL) Bild In Bild Produktblad 2022-10-14
(PUL) Bild In Foto Foto 2022-10-14
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering tjänsteutlåtande till sökande 2022-10-27
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-27
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-27
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande till sekretariatet 2022-11-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-11-09
(PUL) Skrivelse In Yttrande/svar över tjänsteutlåtande 2022-11-09
10224488_1_6.PDF (897,27 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 26 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-11-28
(PUL) Skrivelse In Kontaktuppgifter projektledare 2022-11-30
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Ångermanland 14, 2022-12-01 2022-12-05
10257398_1_6.PDF (1,07 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-24 § 29 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Kurland 19, 2022-12-05 2022-12-07
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid till sökande 2022-12-16
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid 2022-12-16
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Kurland 6, 2022-12-19 2022-12-27
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Ångermanland 13, 2022-12-06 2023-01-02
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering tjänsteutlåtande till sökande 2023-01-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2023-01-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2023-01-12
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande och bemötande till sekretariatet 2023-01-17
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bemötande av inkommet yttrande till sökande 2023-01-17
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2023-01-17
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2023-01-17
10371735_1_6.PDF (1,49 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-01-26 § 41 2023-02-06
10378251_1_9.PDF (819,85 KB)
10378252_1_9.PDF (11,21 MB)
10378253_1_9.PDF (1,87 MB)
10378254_1_9.PDF (10,73 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-01-26 2023-02-08
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2023-02-14
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2023-02-15
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2023-02-16
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-02-17
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2023-02-17
(PUL) Skrivelse In Frågor om beslutet 2023-03-06
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar