Ärende

Diarienr
2022-09017

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Installation av solceller på tak

Ärendestart
2022-06-03

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Bifall, Överklagat 2022-12-27

Fastighetsbeteckning
Mullvaden Andra 45

Adress
Krukmakargatan 26

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2022-06-03
Ritning In Fasadritning Fasad- och sektionsritning 2022-06-03
Ritning In Planritning Takplanritning 2022-06-03
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-06-03
Skrivelse In Kontrollplan Teknisk beskrivning 2022-06-03
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-06-03
Skrivelse In Svar på kontorets bedömning, produktblad, följebrev, komplettering 2022-09-05
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9869566_2_6.PDF (3,68 MB)
Ritning In Planritning Takplanritning 2022-06-03
9869559_2_6.PDF (3,03 MB)
Ritning In Fasadritning Fasad- och sektionsritning 2022-06-03
9869567_2_6.PDF (2,00 MB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2022-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-06-03
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-06-03
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-06-03
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Teknisk beskrivning 2022-06-03
9869557_2_6.PDF (4,15 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-06-03
9869551_2_6.PDF (3,73 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning till sökande 2022-08-15
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2022-08-15
(PUL) Skrivelse In Svar på kontorets bedömning, produktblad, följebrev, komplettering 2022-09-05
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande till sökande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
10226123_1_9.PDF (417,26 KB)
10226124_1_9.PDF (3,82 MB)
10226125_1_9.PDF (455,88 KB)
10226126_1_9.PDF (340,12 KB)
10226127_1_9.PDF (372,52 KB)
10226128_1_9.PDF (2,09 MB)
10226129_1_9.PDF (1,76 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-21
10224499_1_6.PDF (1,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 31 2022-11-21
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-12-09
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-12-27
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, beslut är överklagat 2023-01-03
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 485-2023 2023-01-03
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2023-01-03
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbevis 2023-01-03
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2023-01-09
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar