Ärende

Diarienr
2022-09129

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
2 st nya huvar på befintliga ventilationskanaler lov i efterhand

Ärendestart
2022-06-07

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-12-05
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Höken 24

Adress
Åsögatan 110

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Eva Båvendal

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Beslut Ut Beslut om lov med startbesked samt beslutshandlingar i efterhand 2022-08-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering, 6/7 2022-06-15
(PUL) Bild In Bild Bild 2022-06-21
(PUL) Skrivelse In Kompletteringsformulär 2022-06-21
9948636_1_6.PDF (83,12 KB)
9948637_2_6.PDF (5,40 MB)
Ritning In Situationsplan Sv: Höken 24 2022-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Höken 24 2022-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2022-07-06
9967671_2_6.PDF (5,42 MB)
Ritning In Planritning Planritning 2022-07-19
(PUL) Skrivelse In Kompletteringsformulär 2022-07-19
(PUL) Skrivelse Ut Höken 24 2022-08-12
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-08-16
9995570_2_7.PDF (5,60 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (ritning) 2022-08-16
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-08-16
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-08-16
(PUL) Skrivelse Ut Höken 24 2022-08-16
(PUL) Skrivelse In Kompletteringsformulär 2022-08-16
(PUL) Skrivelse In Övrigt Övrigt 2022-08-16
(PUL) Beslut Ut Beslut om lov med startbesked samt beslutshandlingar i efterhand 2022-08-16
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-08-16
(PUL) Skrivelse Ut Höken 24 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande om sanktion, för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-10-25
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 42 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut Höken 24 sanktionsavgift SBN 2022-11-22
(PUL) Skrivelse In Kompletteringsformulär 2022-12-01
(PUL) Skrivelse In Övrigt Övrigt 2022-12-01
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Höken 24 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-09
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-02-24
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar