Ärende

Diarienr
2022-10487

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring, uppförande av balkonger med fönsterdörrar

Ärendestart
2022-06-29

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-03-09
Beslut Överklagan avslås, Överklagat 2023-03-27

Fastighetsbeteckning
Torkvinden 3

Adress
Gammelgårdsvägen 23

Stadsdel
Stora Essingen

Handläggare
Nathalie Jonsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Planritning Planritning 2022-06-29
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, situationsplan, detaljer 2022-06-29
Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-10-12
Ritning In Fasadritning Fasadritning väster, reviderad 2022-10-13
Ritning In Arkitektritning Ritning sektion, fasad 2022-10-13
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
Skrivelse In Yttrande/svar över tjänsteutlåtande 2022-11-01
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-11-02 2022-11-02

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9931381_2_6.PDF (261,84 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, situationsplan, detaljer 2022-06-29
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Automatisk bekräftelse till sökande 2022-06-29
9931380_2_6.PDF (69,69 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2022-06-29
(PUL) Skrivelse In Övrigt Certifikat KA 2022-06-29
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-06-29
9931378_2_6.PDF (308,08 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritning sektion, fasad 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-07-01
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning via epost 2022-07-23
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-07-23
(PUL) Skrivelse Ut Förlängd tid för svar till och med 2022-08-29 med e-post 2022-07-25
(PUL) Skrivelse In kommunicering från sökande, önskar ta ärendet vidare till nämnd 2022-08-23
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling via epost 2022-09-28
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2022-09-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-10-12
10132603_2_6.PDF (48,94 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritning sektion, fasad 2022-10-13
10132511_2_6.PDF (81,42 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning väster, reviderad 2022-10-13
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande för yttrande via epost 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse In Yttrande/svar över tjänsteutlåtande 2022-11-01
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-11-02 2022-11-02
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag för kännedom via epost 2022-11-21
10224477_1_6.PDF (1,35 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 18 2022-11-21
10230202_1_9.PDF (788,37 KB)
10230203_1_9.PDF (980,62 KB)
10230204_1_9.PDF (436,73 KB)
10230205_1_9.PDF (403,59 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-22
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-12-06
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-09
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-12-15
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 65074-2022 2022-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-15
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekärftelse 2022-12-15
(PUL) Beslut In Beslut 2023-03-09, Länsstyrelsen avslår överklagandet, 403-65074-2022 2023-03-13
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2023-03-09 har överklagats i rätt tid, 403-14546-2023 2023-03-27
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar