Ärende

Diarienr
2022-10741

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av tak, montering av takfönster

Ärendestart
2022-07-04

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Designationen 4

Adress
Magnus Ladulåsgatan 45

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2022-07-04
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-07-04
Ritning In Planritning Takplan 2022-07-04
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-04
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
Skrivelse In Yttrande inför beslut i SBN - DNR 2022-10741 Designationen 4 2022-11-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9942992_2_6.PDF (105,97 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-07-04
9942993_2_6.PDF (26,28 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2022-07-04
(PUL) Bild In Foto Fotografi 2022-07-04
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-07-04
9942989_2_6.PDF (58,80 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-04
9942991_2_6.PDF (40,27 KB)
Ritning In Planritning Takplan 2022-07-04
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Designationen 4 2022-09-20
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-09-20
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2022-09-26
(PUL) Skrivelse Ut Designationen 4 2022-09-27
10114474_2_6.PDF (40,12 KB)
10114475_2_6.PDF (58,43 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st 2022-10-06
(PUL) Skrivelse Ut Designationen 4 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från sökande till Stadsbyggnadsnämnden inför beslut 2022-11-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-11-09
(PUL) Skrivelse In Yttrande inför beslut i SBN - DNR 2022-10741 Designationen 4 2022-11-09
10224500_1_6.PDF (1,14 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 32 2022-11-21
10229965_1_9.PDF (251,84 KB)
10229966_1_9.PDF (233,28 KB)
10229967_1_9.PDF (298,97 KB)
10229968_1_9.PDF (219,31 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-22
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-11-22
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-11-30
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om nämndbeslut om bygglov - Designationen 4 - Yttre ändring, takfönster 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför startbesked 2023-01-09
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar