Ärende

Diarienr
2022-10786

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning av källarlokal till bostad

Ärendestart
2022-07-05

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Lägret 4

Adress
Torstenssonsgatan 12

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Jesper Magnusson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, fasad, detalj, fotografier, komplettering 2022-08-31
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-08-31
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, plan, sektioner, komplettering 2022-08-31
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande 2022-11-08
Skrivelse In Svar/yttrande över tjänsteutlåtande 2022-11-08

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9944802_2_6.PDF (28,98 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, plan, sektion 2022-07-05
9944803_2_6.PDF (599,05 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, fasad, detalj, fotografi 2022-07-05
9944801_2_6.PDF (44,05 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-05
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-07-05
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning mailad till sökande 2022-08-11
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-08-11
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande med bedömning 2022-08-30
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse 2022-08-30
10028154_2_6.PDF (540,69 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, Följebrev komplettering 2022-08-31
10028165_2_6.PDF (1,36 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, fasad, detalj, fotografier, komplettering 2022-08-31
10028161_2_6.PDF (646,64 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, plan, sektioner, komplettering 2022-08-31
10026413_2_6.PDF (541,45 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan, reviderad 2022-08-31
10026412_2_6.PDF (30,71 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning, reviderad 2022-08-31
10026416_2_6.PDF (1,34 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasad och detalj, reviderad 2022-08-31
10026415_2_6.PDF (643,18 KB)
Ritning In Planritning Ritning plan och sektion, reviderad 2022-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande, ansökan kan fortsatt ej tillstyrkas 2022-09-05
(PUL) Skrivelse Ut Mailkonversation, ärendet kan fortsatt inte tillstyrkas 2022-09-08
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelse till sökande på inkommen synpunkt samt bedömning av ändrad placering av tillgänglig entré 2022-11-08
(PUL) Skrivelse Ut Yttrande mailat till sekretariatet 2022-11-08
(PUL) Skrivelse In Svar/yttrande över tjänsteutlåtande 2022-11-08
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande 2022-11-08
10227008_1_9.PDF (633,78 KB)
10227009_1_9.PDF (739,73 KB)
10227010_1_9.PDF (1,45 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-21
10224483_1_6.PDF (948,44 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 21 2022-11-21
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-05
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar