Ärende

Diarienr
2022-10838

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Jullovet 1

Ärendestart
2022-07-05

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Jullovet 1

Adress
Annebodavägen 4

Stadsdel
Liseberg

Handläggare
Daniel Sandström

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Start-PM, Jullovet 1 2022-11-04

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2022-07-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms brandförsvar 2022-08-30
(PUL) Skrivelse In Underlag för miljöfrågor 2022-09-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-09-12
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2022-10-17
10037362_28_6.PDF (8,32 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Start-PM, Jullovet 1 2022-11-04
10224460_1_6.PDF (840,70 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 10 2022-11-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-03-29
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar