Ärende

Diarienr
2022-10919

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus

Ärendestart
2022-07-07

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-05
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Revisorn 18

Adress
Kålgårdsvägen 21

Stadsdel
Enskede Gård

Handläggare
Seherzada Selimovic

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Bild Bild 2022-07-23
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-23
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-07-23
Skrivelse In Övrigt Övrigt (2) 2022-07-23
Skrivelse In Yttrande 2022-09-01
Skrivelse In Beviljade installationer av solcellsanläggningar 2022-10-19
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Automatisk bekräftelse till sökande 2022-07-07
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-07-07
(PUL) Skrivelse Ut epost Föreläggande om komplettering senast 23 augusti 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-07-12
9971606_1_6.PDF (248,24 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-07-23
9971607_2_6.PDF (923,71 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-23
(PUL) Bild In Bild Bild 2022-07-23
(PUL) Skrivelse In Övrigt Övrigt (2) 2022-07-23
(PUL) Skrivelse In Kompletteringsformulär 2022-07-23
9974308_2_6.PDF (84,25 KB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritning, komplettering 2022-07-27
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, komplettering 2022-07-27
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning e-post 2022-08-29
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-08-29
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2022-09-01
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-10919 - Revisorn 18 2022-09-01
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-09-01
(PUL) Skrivelse Ut SV: Återkoppling bygglovsärende, Revisorn 18, dnr: 2022-10919 2022-09-07
(PUL) Skrivelse Ut epost svar på återkoppling 2022-09-09
(PUL) Skrivelse Ut SV: Återkoppling bygglovsärende, Revisorn 18, dnr: 2022-10919 2022-09-12
(PUL) Skrivelse In Fråga om status 2022-09-27
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling till sökande 2022-09-27
(PUL) Skrivelse In Beviljade installationer av solcellsanläggningar 2022-10-19
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-10-19
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande till sökande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling till sökande 2022-11-16
(PUL) Skrivelse In Önskemål om återkoppling 2022-11-16
10226932_1_9.PDF (1,03 MB)
10226933_1_9.PDF (1,79 MB)
10226934_1_9.PDF (1,20 MB)
10226935_1_9.PDF (805,47 KB)
10226936_1_9.PDF (0,99 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-21
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-11-21
10224501_1_6.PDF (1,13 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 33 2022-11-21
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-07
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-12-07
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-12-09
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-01-05
(PUL) Skrivelse In Fråga byte av leverantör 2023-01-23
(PUL) Skrivelse Ut Svar 2023-01-30
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar