Ärende

Diarienr
2022-11061

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Inglasning av balkonger

Ärendestart
2022-07-08

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-05
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Kallsjön 1

Adress
Järnlundsvägen 2

Stadsdel
Årsta

Handläggare
Seherzada Selimovic

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-08
Skrivelse In Arkitektritning Ljudmätningar 2022-07-08
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 3 st 2022-07-08
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2 st 2022-07-08
Skrivelse In Åtgärdsbehov komplettering 2022-10-03
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9954703_2_6.PDF (1,10 MB)
9954704_2_6.PDF (965,78 KB)
9954705_2_6.PDF (803,31 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 3 st 2022-07-08
9954699_2_6.PDF (1,00 MB)
9954700_2_6.PDF (1,58 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2 st 2022-07-08
9954726_2_6.PDF (1,39 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-08
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Ljudmätningar 2022-07-08
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-07-08
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2022-07-08
9954680_2_6.PDF (192,48 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2022-07-08
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Certifikat KA 2022-07-08
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-07-14
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-07-14
(PUL) Skrivelse Ut epost Bedömning 2022-09-05
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-09-05
(PUL) Skrivelse In Avsikt att gå vidare med ansökan 2022-09-12
(PUL) Skrivelse Ut svar på frågor om nämndhantering 2022-09-15
(PUL) Skrivelse In Årsrapportering kontrollansvarig komplettering 2022-10-03
(PUL) Skrivelse In Åtgärdsbehov komplettering 2022-10-03
(PUL) Skrivelse Ut epost Kommunicering av tjänstutlåtande dnr 2022-11061 Kallsjön 1 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse In Yttrande/svar över tjänsteutlåtande 2022-11-10
10224504_1_6.PDF (1,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 34 2022-11-21
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-11-25
10241218_1_9.PDF (1,09 MB)
10241219_1_9.PDF (739,20 KB)
10241220_1_9.PDF (1,19 MB)
10241221_1_9.PDF (1,03 MB)
10241222_1_9.PDF (896,36 KB)
10241223_1_9.PDF (1,48 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-28
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut underrättelse om beslut om bygglov - Kallsjön 1 - yttre ändringar 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-05
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-01-05
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar