Ärende

Diarienr
2022-11482

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning från kontor till restaurang, ändring i lov 2021-07753

Ärendestart
2022-07-19

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Guldfisken 4

Adress
Kommendörsgatan 16

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Sarah Munro

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-19
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-07-19
Ritning In Planritning Planritning, reviderad 2022-10-03
Skrivelse In Planritning Verksamhetsbeskrivning, reviderad 2022-10-03
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-27

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9967523_2_6.PDF (711,22 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2022-07-19
9967525_2_6.PDF (624,36 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2022-07-19
9967527_2_6.PDF (545,75 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasad och plan 2022-07-19
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2022-07-19
(PUL) Skrivelse In Projektbeskrivning 2022-07-19
9967521_2_6.PDF (553,33 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-07-19
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-07-21
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-07-21
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse ut: kontorets bedömning 2022-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse ut: bekräftelse ang. prövning i SBN 10/11 2022-09-23
10102078_2_6.PDF (961,23 KB)
Ritning In Planritning Planritning, reviderad 2022-10-03
(PUL) Skrivelse In Planritning Verksamhetsbeskrivning, reviderad 2022-10-03
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse ut: Kommunicering av tjänsteutlåtandet 2022-10-27
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-27
(PUL) Skrivelse In Följebrev, Yttrande till ansökan 2022-11-08
10227024_1_9.PDF (583,91 KB)
10227025_1_9.PDF (662,30 KB)
10227026_1_9.PDF (1,03 MB)
10227027_1_9.PDF (1,09 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-21
10224484_1_6.PDF (1,17 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 22 2022-11-21
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Intyg konstruktion 2023-01-13
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar