Ärende

Diarienr
2022-11505

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus

Ärendestart
2022-07-19

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-26
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Ladan 16

Adress
Odelbergsvägen 45

Stadsdel
Enskede Gård

Handläggare
Chenar Khadi

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Fotomontage Fotomontage 2022-07-19
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-08-03
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar, planer, fasader 2 st, komplettering 2022-08-03
Skrivelse In Svar på avslag 2022-08-31
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
Skrivelse In Synpunkter 2022-11-07
Skrivelse In Synpunkter 2022-11-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Automatisk bekräftelse till sökande 2022-07-19
(PUL) Bild In Fotomontage Fotomontage 2022-07-19
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-07-19
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering till sökande 2022-08-02
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-08-02
9980027_2_6.PDF (265,29 KB)
9980028_2_6.PDF (1,19 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar, planer, fasader 2 st, komplettering 2022-08-03
9980026_2_6.PDF (1,26 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-08-03
(PUL) Skrivelse In Kontrakt, Följebrev komplettering 2022-08-03
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning e-post 2022-08-29
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-08-29
(PUL) Skrivelse In Artikel 2 st. 2022-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling, Ladan 16, dnr: 2022-11505 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Svar på avslag 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Klimathandlingsplan 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Frågor om att få ansökan prövad i stadsbyggnadsnämnden 2022-09-05
(PUL) Skrivelse Ut epost svar på fråga om nämndprövning 2022-09-09
(PUL) Skrivelse Ut SV: svar på fråga om nämndprövning dnr 2022-11505 Ladan 16 2022-09-12
(PUL) Skrivelse In Svar på fråga om nämndprövning 2022-09-12
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande till sökande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-11-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-11-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-11-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-11-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-11-14
10227604_2_6.PDF (112,86 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning fasad, sektion och plan 2022-11-21
(PUL) Skrivelse In Sektionsritning Produktblad 2022-11-21
10224505_1_6.PDF (1,03 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 35 2022-11-21
10227603_2_6.PDF (175,04 KB)
Ritning In Planritning Ritning takplan 2022-11-21
(PUL) Skrivelse In Ritningar, reviderad 2022-11-23
10231657_2_6.PDF (1,37 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasad och sektion med inritad solcellsanläggning 2022-11-23
(PUL) Skrivelse In Takplansritning 2022-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling till sökande 2022-11-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss för komplettering 2023-01-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2023-01-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-25
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2023-02-06
10371801_1_6.PDF (2,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-01-26 § 53 2023-02-06
10373614_1_9.PDF (1,61 MB)
10373615_1_9.PDF (1,35 MB)
10373616_1_9.PDF (358,77 KB)
10373617_1_9.PDF (1,28 MB)
10373618_1_9.PDF (1,66 MB)
10373619_1_9.PDF (1,46 MB)
10373620_1_9.PDF (623,95 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-01-26 2023-02-07
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2023-02-08
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2023-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2023-01-26, dnr 2022-11505 2023-02-08
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar