Ärende

Diarienr
2022-11627

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Uppförande av balkong på flerbostadshus

Ärendestart
2022-07-26

Ärendeavslut
2022-12-07

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Furiren 16

Adress
Wittstocksgatan 10

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Kristofer Rönnmark

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Fasadritning Ritning fasad med situationsplan 2022-07-26
Ritning In Fasadritning Ritning fasad, plan och sektion 2022-07-26
Skrivelse In Antikvariskt utlåtande 2022-08-23
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
Skrivelse In Mail från sökande som vill flytta ärendet till senare nämndsammanträde 2022-11-07
Skrivelse In Yttrande till tjänsteutlåtande 2022-11-08

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Automatisk bekräftelse till sökande 2022-07-26
9973282_2_6.PDF (1,42 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasad, plan och sektion 2022-07-26
(PUL) Ansökan In Ansökningsformulär 2022-07-26
9972970_2_6.PDF (1,24 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasad med situationsplan 2022-07-26
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning till sökande 2022-08-18
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-08-18
(PUL) Skrivelse In Antikvariskt utlåtande 2022-08-23
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-08-23
(PUL) Skrivelse In Mail från sökande som vill få ärendet prövat i nämnd 2022-09-12
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande och följebrev till sökande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse In Mail från sökande som vill flytta ärendet till senare nämndsammanträde 2022-11-07
(PUL) Skrivelse In Yttrande till tjänsteutlåtande 2022-11-08
(PUL) Skrivelse In KA information 2022-11-08
10224485_1_6.PDF (1,04 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 23 2022-11-21
10227753_1_9.PDF (1,33 MB)
10227754_1_9.PDF (538,09 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-11-22
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-12-07
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar