Ärende

Diarienr
2022-12558

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Skylt/vepa/ljusanordning, dubbelsidig reklamvitrin, CC630

Ärendestart
2022-08-22

Ärendeavslut
2022-11-24

Senaste beslut
2022-11-10
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Södermalm 2:1

Adress

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Anna Broström

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Fotomontage Fotomontage 2022-08-22
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-08-22
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2022-08-22
Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-09-12
Skrivelse In Synpunkt samt information om att pröva ansökan i SBN 2022-09-22
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
10005322_2_6.PDF (821,62 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2022-08-22
(PUL) Bild In Fotomontage Fotomontage 2022-08-22
10005319_2_6.PDF (705,58 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-08-22
(PUL) Ansökan In Ansökan 2022-08-22
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-08-22
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-08-24
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-08-24
(PUL) Skrivelse Ut Remiss 2022-12558 2022-08-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-09-12
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av remissvar TK, avstyrkan 2022-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkt samt information om att pröva ansökan i SBN 2022-09-22
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande samt information 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelse på mottagen synpunkt 2022-10-28
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-10-28
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2022-10-28
10226694_1_9.PDF (368,74 KB)
10226695_1_9.PDF (1,16 MB)
10226696_1_9.PDF (1,98 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för SBN 2022-11-10 2022-11-21
(PUL) Skrivelse In Fotomontage 2022-11-21
10224506_1_6.PDF (941,57 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 36 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om avslag - Södermalm 2:1 - dubbelsidig reklamskylt 2022-11-23
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-11-24
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar