Ärende

Diarienr
2022-12833

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av fastighet med tillkommande våningsplan

Ärendestart
2022-08-24

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-12-27
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Sperlingens Backe 47

Adress
Grev Turegatan 1

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Josefin Ek

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Sektionsritning Ljudhandling, tillgänglighet, antikvariskt utlåtande, konstruktionsdokumentation 2022-08-24
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 4 st 2022-08-24
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner detaljer11 st 2022-08-24
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner 2 st 2022-08-24
Skrivelse In Handlingsförteckning 2022-08-24
Ritning In Situationsplan Situationsplan, plan 11 st 2022-08-24
Bild In Fotomontage Fotomontage 2 st, komplettering 2022-09-20
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-28

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Sektionsritning Ljudhandling, tillgänglighet, antikvariskt utlåtande, konstruktionsdokumentation 2022-08-24
10012837_2_6.PDF (1,41 MB)
10012838_2_6.PDF (1,17 MB)
10012839_2_6.PDF (0,99 MB)
10012840_2_6.PDF (1,29 MB)
10012841_2_6.PDF (1,31 MB)
10012842_2_6.PDF (951,18 KB)
10012843_2_6.PDF (870,10 KB)
10012844_2_6.PDF (1,38 MB)
10012845_2_6.PDF (1,08 MB)
10012846_2_6.PDF (1,15 MB)
10012847_2_6.PDF (916,85 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner detaljer11 st 2022-08-24
10012940_2_6.PDF (8,04 MB)
Ritning In Beräkning Dagljusberäkning bilaga 2022-08-24
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-08-24
10012963_2_6.PDF (16,08 MB)
Ritning In Arkitektritning Brandskisser 10 st 2022-08-24
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning 2022-08-24
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-08-24
10012771_2_6.PDF (1,24 MB)
10012772_2_6.PDF (1,49 MB)
10012773_2_6.PDF (1,31 MB)
10012774_2_6.PDF (1,10 MB)
10012775_2_6.PDF (1,31 MB)
10012776_2_6.PDF (1,04 MB)
10012777_2_6.PDF (1,04 MB)
10012778_2_6.PDF (1,08 MB)
10012779_2_6.PDF (1,20 MB)
10012780_2_6.PDF (1,27 MB)
10012781_2_6.PDF (1,36 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan, plan 11 st 2022-08-24
10012806_2_6.PDF (1,87 MB)
10012807_2_6.PDF (1,31 MB)
10012808_2_6.PDF (1,16 MB)
10012809_2_6.PDF (1,30 MB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 4 st 2022-08-24
10012793_2_6.PDF (982,99 KB)
10012794_2_6.PDF (1,00 MB)
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner 2 st 2022-08-24
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-08-26
(PUL) Remiss Ut e-post remiss (andra utskick TK 2022-09-20
(PUL) Remiss Ut remiss TK 2022-09-20
(PUL) Remiss Ut dnr 2022-12833 Sperlingens Backe 47 2022-09-20
(PUL) Remiss Ut dnr 2022-12833 Sperlingens Backe 47 remiss 2022-09-20
(PUL) Skrivelse In Fotomontage Följebrev, komplettering 2022-09-20
(PUL) Bild In Fotomontage Fotomontage 2 st, komplettering 2022-09-20
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2022-09-20
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2022-09-20
(PUL) Skrivelse Ut e-post begäran komplettering 2022-10-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-10-04
(PUL) Skrivelse Ut e-post tjänsteutlåtande + följebrev 2022-10-28
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-28
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-28
(PUL) Skrivelse In Materialprov 2022-11-04
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ang. vidare hantering 2022-11-15
10224487_1_6.PDF (995,82 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 25 2022-11-21
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Fuktsäkerhetsplan 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning PM Dagvattenhantering 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Energiberäkning 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Fuktsäkerhetsarbete 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut e-post angående kungörelse kring lovbeslut 2022-12-05
(PUL) Kontrollplan In Konstruktionsritning Kontrollplan 2022-12-05
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Brandskyddsbeskrivning 2022-12-05
10257040_2_6.PDF (800,32 KB)
10257041_2_6.PDF (777,93 KB)
10257042_2_6.PDF (834,28 KB)
10257043_2_6.PDF (892,33 KB)
10257044_2_6.PDF (734,01 KB)
10257045_2_6.PDF (192,81 KB)
10257046_2_6.PDF (1,30 MB)
10257047_2_6.PDF (664,71 KB)
10257048_2_6.PDF (1,15 MB)
10257049_2_6.PDF (940,27 KB)
10257050_2_6.PDF (729,69 KB)
10257051_2_6.PDF (345,77 KB)
10257052_2_6.PDF (345,77 KB)
10257053_2_6.PDF (158,85 KB)
10257054_2_6.PDF (578,94 KB)
10257055_2_6.PDF (2,90 MB)
10257056_2_6.PDF (103,22 KB)
10257057_2_6.PDF (230,68 KB)
10257058_2_6.PDF (121,92 KB)
10257059_2_6.PDF (945,80 KB)
10257060_2_6.PDF (591,23 KB)
10257061_2_6.PDF (519,89 KB)
10257062_2_6.PDF (558,64 KB)
10257063_2_6.PDF (459,70 KB)
10257064_2_6.PDF (457,85 KB)
10257065_2_6.PDF (492,97 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar LUFTBEHANDLING/ RÖRINSTALLATIONER 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Följebrev 2022-12-05
10257037_2_6.PDF (404,46 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning LUFTBEHANDLING/ RÖRINSTALLATIONER 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-12-05
10257089_2_6.PDF (14,19 MB)
10257090_2_6.PDF (4,55 MB)
10257091_2_6.PDF (3,20 MB)
10257092_2_6.PDF (2,64 MB)
10257093_2_6.PDF (3,54 MB)
10257094_2_6.PDF (840,57 KB)
10257095_2_6.PDF (2,31 MB)
10257096_2_6.PDF (5,60 MB)
10257097_2_6.PDF (2,69 MB)
10257098_2_6.PDF (2,89 MB)
10257099_2_6.PDF (29,34 MB)
10257100_2_6.PDF (14,34 MB)
10257101_2_6.PDF (3,20 MB)
10257102_2_6.PDF (3,02 MB)
10257103_2_6.PDF (3,54 MB)
10257104_2_6.PDF (6,56 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 16 st. 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Följebrev 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Konstruktionsdokumentation 2022-12-05
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning DIMENSIONERINGSKONTROLL 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga om överklagandetid 2022-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-12-06
10271436_1_9.PDF (1,19 MB)
10271437_1_9.PDF (1,33 MB)
10271438_1_9.PDF (1,58 MB)
10271439_1_9.PDF (1,40 MB)
10271440_1_9.PDF (1,19 MB)
10271441_1_9.PDF (1,40 MB)
10271442_1_9.PDF (1,13 MB)
10271443_1_9.PDF (1,13 MB)
10271444_1_9.PDF (1,17 MB)
10271445_1_9.PDF (1,29 MB)
10271446_1_9.PDF (1,36 MB)
10271447_1_9.PDF (1,45 MB)
10271448_1_9.PDF (1,05 MB)
10271449_1_9.PDF (1,09 MB)
10271450_1_9.PDF (1,96 MB)
10271451_1_9.PDF (1,40 MB)
10271452_1_9.PDF (1,25 MB)
10271453_1_9.PDF (1,39 MB)
10271454_1_9.PDF (1,50 MB)
10271455_1_9.PDF (1,27 MB)
10271456_1_9.PDF (1,08 MB)
10271457_1_9.PDF (1,39 MB)
10271458_1_9.PDF (1,40 MB)
10271459_1_9.PDF (1,02 MB)
10271460_1_9.PDF (963,19 KB)
10271461_1_9.PDF (1,47 MB)
10271462_1_9.PDF (1,18 MB)
10271463_1_9.PDF (1,24 MB)
10271464_1_9.PDF (0,99 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-11-10 2022-12-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-12-09
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2022-12-14
10282101_2_6.PDF (14,34 MB)
10282102_2_6.PDF (3,20 MB)
10282103_2_6.PDF (3,02 MB)
10282104_2_6.PDF (3,54 MB)
10282105_2_6.PDF (6,56 MB)
10282106_2_6.PDF (14,19 MB)
10282107_2_6.PDF (4,55 MB)
10282108_2_6.PDF (3,20 MB)
10282109_2_6.PDF (2,64 MB)
10282110_2_6.PDF (3,54 MB)
10282111_2_6.PDF (5,60 MB)
10282112_2_6.PDF (2,69 MB)
10282113_2_6.PDF (2,89 MB)
10282114_2_6.PDF (29,34 MB)
10282115_2_6.PDF (2,31 MB)
10282116_2_6.PDF (840,57 KB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar enligt förteckning (14) 2022-12-15
10282128_2_6.PDF (404,46 KB)
10282129_2_6.PDF (192,81 KB)
10282130_2_6.PDF (1,30 MB)
10282131_2_6.PDF (664,71 KB)
10282132_2_6.PDF (1,15 MB)
10282133_2_6.PDF (940,27 KB)
10282134_2_6.PDF (800,32 KB)
10282135_2_6.PDF (777,93 KB)
10282136_2_6.PDF (834,28 KB)
10282137_2_6.PDF (892,33 KB)
10282138_2_6.PDF (734,01 KB)
10282139_2_6.PDF (121,92 KB)
10282140_2_6.PDF (945,80 KB)
10282141_2_6.PDF (591,23 KB)
10282142_2_6.PDF (519,89 KB)
10282143_2_6.PDF (558,64 KB)
10282144_2_6.PDF (459,70 KB)
10282145_2_6.PDF (457,85 KB)
10282146_2_6.PDF (492,97 KB)
10282147_2_6.PDF (729,69 KB)
10282148_2_6.PDF (345,76 KB)
10282149_2_6.PDF (345,77 KB)
10282150_2_6.PDF (158,85 KB)
10282151_2_6.PDF (578,94 KB)
10282152_2_6.PDF (2,90 MB)
10282153_2_6.PDF (103,22 KB)
10282154_2_6.PDF (230,68 KB)
Ritning In Installationsritning VVS-ritningar enligt förteckning (26) 2022-12-15
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning, energiberäkning, fuktsäkerhetsarbete under produktion, fuktsäkerhetsplan, kontrollplan, dagvattenhantering 2022-12-15
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsdokumentation, dimensioneringskontroll 2022-12-15
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-12-20
(PUL) Skrivelse In Utlåtande avsteg hissanläggning 2022-12-20
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-12-20
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-12-27
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar