Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2022-12-15)
Datum:
2022-12-15
Tid:
17:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 79 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2021-16387 Gemensamma
§002 2021-16388 Gemensamma
§003 2021-16390 Gemensamma PUL
§004 2021-16391 Gemensamma (376,77 KB)
§005 2021-16393 Gemensamma PUL
§007 2022-16726 Val av revisor 2023 för stiftelsen Stockholms Studentbostäder Gemensamma PUL
§020 Norrmalm
Hästen 19
2022-02462
Startpromemoria för planläggning av Hästen 19 i stadsdelen Norrmalm, (centrum). Planärende (8,56 MB)
§016 Hässelby Gård
Grimsta 1:2
2017-06933
Startpromemoria för planläggning av Friherregatan, del av Grimsta 1:2, i stadsdelen Hässelby gård (55 bostäder). Planärende (9,93 MB)
§035 2021-06362 Förslag till namn för kvarter och gata i stadsdelen Johanneshov Lantmäteri, mätning PUL
§034 2013-07831 Förslag till namn för kvarter och gata i stadsdelarna Farsta och Hökarängen Lantmäteri, mätning PUL
§011 2022-14471 Gemensamt tjänsteutlåtande för godkännande av lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken Planärende PUL
§010 2022-14470 Gemensamt tjänsteutlåtande för godkännande av lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån Planärende PUL
§021 Johanneshov
Arenan 9
2018-09141
Startpromemoria för planläggning av Söderhov, Arenan 9 i stadsdelen Johanneshov (cirka 850 bostäder, kontor, handel och förskola) Planärende (12,04 MB)
§022 Aspudden
Vadaren 5
2022-08300
Startpromemoria för planläggning av fastigheten Vadaren 5 i stadsdelen Aspudden (cirka 100 studentlägenheter) Planärende (7,02 MB)
§018 Blackeberg
Blackebergs Gård 1
2022-14796
Startpromemoria för planläggning av Blackebergs gård 1 m fl., i stadsdelen Blackeberg (cirka 45 bostäder) Planärende (8,49 MB)
§019 Riksby
Åkeshov 1:1
2022-15257
Startpromemoria för planläggning av Åkeshov 1:1 m.fl. i stadsdelen Åkeshov (Bostäder) Planärende (9,04 MB)
§024 Vällingby
Vinsta 5:1
2019-12309
Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför godkännande av förslag till program för Vinsta-Johannelund i stadsdelen Vinsta (3500-4000 bostäder). Planärende (14,05 MB)
§017 Vällingby
Ringpärmen 1
2022-13987
Startpromemoria för planläggning av del av Grimsta 1:2 och Ringpärmen 1 i stadsdelen Vällingby (ca 360 bostäder) Planärende (10,23 MB)
§023 Sätra
Hjälmsätra 5, Sätra 2:1
2022-08642
Startpromemoria för planläggning av del av Sätra 2:1 och del av Hjälmsätra 5 i stadsdelen Sätra (cirka 90 bostäder) Planärende (8,91 MB)
§027 Östermalm
Storken 13
2020-14415
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Storken 13 i stadsdelen Östermalm (3 bostäder). Planärende (9,16 MB)
§028 Bromma Kyrka
Lillskogen 45, Lillskogen 46
2018-04943
Antagande av förslag till detaljplan för Lillskogen 45 m.fl. i stadsdelen Bromma Kyrka (10 bostäder, park) Planärende (7,21 MB)
§026 Alvik, Traneberg
Alvik 1:18, Traneberg 1:13
2019-07846
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för del av Alvik 1:18 m.fl. Alviks strand i stadsdelen Alvik (cirka 1300 bostäder, kontor, centrumändamål, skola, förskolor, allmänna platser, vattenområde) Planärende (11,85 MB)
§025 Riksby
Riksby 1:13
2017-16020
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta gårdsväg i stadsdelen Riksby, Dp 2017–16020 (cirka 1200 bostäder, park, gata, torg, idrott, skola, verksamheter och tekniska anläggningar) Planärende (13,22 MB)
§039 Äppelviken
Musslan 1
2022-10160
Yttre ändring av enbostadshus, byte av tak, lov i efterhand Byggärende PUL
§041 Nockeby
Folkvisan 4
2022-12320
Yttre ändring, solenergianläggning på tak mot gata Byggärende PUL
§030 Årsta
Ånn 7
2017-15931
Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Ånn 7 m.fl. i stadsdelen Årsta (80 bostäder, 70 vård- och omsorgsboenden, centrum) Planärende (9,57 MB)
§031 Södermalm
Yxan 4
2016-14530
Godkännande av förslag till detaljplan för fastigheten Yxan 4 (Norra Högalid) i stadsdelen Södermalm (250 bostäder, vårdboende och centrum). Planärende (11,80 MB)
§040 Kungsholmen
Inedal 16
2022-10911
Förstoring av balkonger på flerbostadshus Byggärende PUL
§038 Ålsten
Sarabanden 12
2022-06141
Tillbyggnad av enbostadshus samt markuppfyllnad och stödmur Byggärende PUL
§006 2021-16392 Gemensamma (2,10 MB)
§071 Bällsta
Sadeltaket 1
2018-05838
Byggärende PUL
§068 Kista
Rödby 2
2016-06944
Byggärende PUL
§047 Östermalm
Vakteln 6
2022-06295
Yttre ändringar uppförande av balkonger med fönsterdörrar Byggärende PUL
§057 Östermalm
Näktergalen 1
2022-10857
Yttre ändring av flerbostadshus, markiser Byggärende PUL
§058 Midsommarkransen
Maskrosen 3
2022-02009
Yttre ändring av flerbostadshus, uppförande av balkonger och fönsterdörrar Byggärende PUL
§042 Stora Mossen
Kolet 5
2022-12836
Tillbyggnad av enbostadshus, skärmtak Byggärende PUL
§070 Hässelby Villastad
Hässelby Villastad 11:35
2019-07282
Byggärende PUL
§062 Enskede Gård
Delägaren 33
2022-12500
Installation av solceller på enbostadshus Byggärende PUL
§063 Sköndal
Kollekten 2
2022-10150
Inglasning av balkonger och nya tak Byggärende PUL
§074 Vasastaden
Facklan 8
2021-08679
Byggärende PUL
§069 Nälsta
Tingfast 49
2018-06052
Byggärende PUL
§060 Solberga
Kabelvindan 1
2022-06431
Inglasning av balkong, Lgh 2103 Byggärende PUL
§059 Hägerstensåsen
Krediten 1
2022-06404
Yttre ändring av flerbostadshus, nytt fönster Byggärende PUL
§061 Gamla Enskede
Tryffeln 5
2022-11100
Tillbyggnad av enbostadshus, yttre ändringar och markförändringar Byggärende PUL
§053 Vasastaden
Spelbomskan 16
2022-14718
Marklov (frivillig ansökan) trädfällning vid Stockholms stadsbibliotek Byggärende PUL
§054 Vasastaden
Spelbomskan 16
2022-15467
Marklov (frivillig lovansökan) fällning av 2 st. paraplyalmar vid Stockholms stadsbibliotek Byggärende PUL
§046 Norrmalm
Norrmalm 2:63, Sumpen 16
2021-11844
Återremiss. Tillbyggnad för uteservering samt skylt Byggärende PUL
§076 Enskedefältet
Krypbönan 5
2021-17559
Byggärende PUL
§049 Vasastaden
Sirius 33
2022-09458
Återremiss. Ändrad användning av kontor till bostäder Byggärende PUL
§050 Östermalm
Flundran 2
2022-13265
Yttre ändring ar i samband med etagering, ny takkupa, ny takaltan, flytt av dörr Byggärende PUL
§043 Nockebyhov
Kaffekannan 5
2022-12915
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus och friggebod Byggärende PUL
§078 Hammarbyhöjden
Myrlejonet 1
2021-08263
Funktionskontroll, Tillstånd PUL
§067 Tallkrogen
Röksvampen 19
2022-14225
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§066 Tallkrogen
Skridskoåkaren 2
2022-14118
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§064 Södra Hammarbyhamnen
Ruffen 1
2022-10474
Yttre ändring av balkonger på flerbostadshus Byggärende PUL
§075 Södermalm
Nederland 21
2020-17861
Byggärende PUL
§052 Ladugårdsgärdet
Lybeck 3
2022-14484
Lov i efterhand för bullerplank Byggärende PUL
§045 Östermalm
Fältöversten 8
2019-17153
Byte av ventilationssystem, ändring i brandskydd Byggärende PUL
§051 Vasastaden
Staren 2
2022-14425
Ändrad användning av lokal till bostad Byggärende PUL
§044 Södra Ängby
Amatören 8
2022-15342
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§056 Vasastaden
Nebulosan 16
2022-04889
Återremiss. Yttre ändringar, takterrasser och trappa Byggärende PUL
§008 2022-17841 Gemensamma PUL
§033 Bagarmossen
Försvarsministern 1
2020-05367
Godkännande av förslag till detaljplan för Försvarsministern 1 i stadsdelen Bagarmossen (225 bostäder) Planärende (12,02 MB)
§032 Råcksta
Firman 1
2019-15762
Godkännande av förslag till detaljplan för Firman 1 och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen Råcksta (117 bostäder). Planärende (10,95 MB)
§072 Kungsholmen
Pontonjärkasern 13
2017-15373
Byggärende PUL
§029 Åkeslund
Penninglandet 2
2019-13873
Antagande av förslag till detaljplan för Penninglandet 2 m fl i stadsdelen Åkeslund (35 bostäder) Planärende (10,45 MB)
§073 Stadshagen
Jublet 1
2019-05004
Funktionskontroll, Tillstånd PUL
§055 Vasastaden
Spelbomskan 16
2022-17459
Marklov (frivillig ansökan) trädfällning vid Stadsbiblioteket Byggärende PUL
§077 Örby
Bilskolan 1
2021-03043
Byggärende PUL
§012 2021-01039 Yttrande till domstol, balkonger mot gata Sekr.
§009 2022-17819 Gemensamma PUL
§014 Stora Essingen
Sjöstugan 10
2022-00925
Begäran om prövning av planbesked för Sjöstugan 10 i stadsdelen Stora Essingen Bordlagt den 24 november 2022 Planärende (5,35 MB)
§015 Herrängen
Kantaten 1
2022-14601
Startpromemoria för förslag till ändring av detaljplan för Kantaten 1, 2 och 13 i stadsdelen Herrängen (upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, sex nya bostäder) Bordlagt den 24 november 2022 Planärende (6,26 MB)
§036 Hässelby Villastad
Misteln 2
2021-11004
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§013 2020-10253 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen avseende bygglov för nybyggnad serverhall Sekr.
§037 Riksby
Malva 2
2022-04647
Återremiss. Komplementbyggnad, växthus, vid Riksby koloniområde Byggärende PUL
§079 Vasastaden
Blåkråkan 4
2021-01314
Om- och påbyggnad samt yttre ändringar Omedelbar justering Byggärende PUL
§065 Gubbängen
Orienteraren 12
2022-10816
Yttre ändring av enbostadshus, tak Byggärende PUL
§048 Ladugårdsgärdet
Norra Djurgården 1:1
2022-08073
Uppförande av 2 st padelbanor med plank Byggärende PUL
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300