Ärende

Diarienr
2020-09138

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Nälstastråket

Ärendestart
2020-06-24

Ärendeavslut

Senaste beslut
2021-12-20
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Vällingby 4:1

Adress
Gränsvägen 87

Stadsdel
Nälsta

Handläggare
Rhoda Hersson-Ringskog

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM, Nya PBL 2021-12-02

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2020-06-24
(PUL) Skrivelse In VB: Fråga angående Nälstaängen 2021-05-12
(PUL) Skrivelse In VB: Förtäta med massor av lägenheten i Nälsta och en skola??? 2021-05-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Förtäta med massor av lägenheten i Nälsta och en skola??? 2021-05-19
(PUL) Skrivelse In Medborgarförslag 2021-05-24
(PUL) Skrivelse In Påminnelse 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-10-07
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-10-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2021-10-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-03
(PUL) Skrivelse Sbk 2020-09138 Nälstastråket 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-02
9410895_5_6.PDF (6,01 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM, Nya PBL 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med bilagor 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
9483752_1_6.PDF (971,14 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-09 § 19 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
9492663_2_6.PDF (3,52 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-20 § 6 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-11
(PUL) Skrivelse In VB: Detaljplan för Vällingby 4:1 2022-03-01
(PUL) Skrivelse In Sv: Bostäder vid Nälstaängen - diarienummer 2020-09138 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-23
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2022-05-24
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2022-05-24
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2022-05-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-25
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2022-06-08
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar