Ärende

Diarienr
2021-00880

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Rivning av Pontonbadhus

Ärendestart
2021-01-25

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-02-04
Beslut Avskrivet
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Södermalm 1:23

Adress
Bergsunds Strand 26

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Chenar Khadi

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Ut Yttrande till domstol 2021-12-15

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8749988_2_6.PDF (155,19 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar, 3 st 2021-01-25
8749987_2_6.PDF (361,33 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare - Södermalm 1:23 - Rivning av Pontonbadhus 2021-01-25
(PUL) Bild In Foto Foto 2021-01-25
(PUL) Skrivelse In Certifikat kontrollansvarig 2021-01-25
(PUL) Ansökan In Ansökan om rivningslov med anmälan om kontrollansvarig 2021-01-25
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan rivning 2021-01-25
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Rapport om betongstomme, 2 st 2021-01-25
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Rivningsplan 2021-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Remiss till Skönhetsrådet ut 2021-02-02
(PUL) Skrivelse Ut Remiss till Stadsmuseet ut 2021-02-02
8768952_2_6.PDF (475,13 KB)
Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-02-02
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2021-02-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2021-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar, reviderad 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-04-08
(PUL) Skrivelse In Brev 2021-05-26
(PUL) Skrivelse In Kalkylunderlag 2021-05-26
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-05-26
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-06-07
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökande 2021-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande ut 2021-06-10
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande ut till Liljeholmsbadets vänner (M.S) 2021-06-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2021-06-10
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-11
(PUL) Skrivelse Ut Utskick av handlingar enligt förfrågan 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Foto 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, foton 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Projektengagemangs statusrapport gällande Liljeholmsbadets tekniska status 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Foto 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Foto 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Foto 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Granskning kalkylunderlag 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Översiktsplan för Stockholms stad 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Stockholm 2018-2023 program för delaktighet - funktionsnedsättning 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Reglemente för Stadsbyggnadsnämnden 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-21
9102056_1_6.PDF (3,61 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-06-22 § 9 2021-06-29
9102004_1_6.PDF (1,51 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-06-16 § 77 2021-06-29
9116839_2_7.PDF (1,21 MB)
9116840_2_7.PDF (1,09 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslut i nämndärende 2021-07-05
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-05
(PUL) Besvär In Överklagan, tillägg 2021-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om rivningslov – Södermalm 1:23 – Rivning av pontonbadhus 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-07
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2021-07-07
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-07
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-07
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-07
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-07-07
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-08
(PUL) Skrivelse In Re: Till länsstyrelsen överklagan av bygglov för rivning av badhuset liljeholmsbadet 2021-07-08
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-08
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-08
(PUL) Besvär In Överklagan och begäran om inhibition överklagandet, inkom utskrivet och underskrivet 2021-07-15 2021-07-08
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-07-08
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-07-08
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivnng 2021-07-08
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-07-08
(PUL) Skrivelse Ut Beslut i nämndärende (Liljeholmsbadet, rivningen), dnr 2021-00880 2021-07-08
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-07-09
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-07-09
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-07-09
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto, 2021-07-07 2021-07-12
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2021-07-09 2021-07-12
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-12
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2021-07-09 2021-07-13
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2021-07-08 2021-07-13
(PUL) Skrivelse In Angående delgivning av beslut 2021-07-15
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-07-19
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-19
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto. 2021-07-14 2021-07-19
(PUL) Besvär In Överklagande samt yrkande om inhibition 2021-07-19
(PUL) Besvär In Överklagande, kom digitalt med bilagor via Stadshuset 2021-07-20
(PUL) Beslut In Överklagande 2021-07-21
(PUL) Skrivelse In Angående överklagande 2021-07-21
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2021-07-22
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2021-07-22
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, lovbeslut är överklagat 2021-07-22
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-22
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-22
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-23
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-23
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse saknas 2021-07-23
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-23
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-07-29
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-08-02
(PUL) Besvär In Överklagande med bilagor 2021-08-02
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut - Påminnelse 2021-08-05
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-08-05
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på delgivning 2021-08-05
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto, påminnelse 2021-08-05
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut - Påminnelse 2021-08-05
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut - Påminnelse 2021-08-05
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2021-08-05 2021-08-06
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2021-08-02 2021-08-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-06
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-08-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-06
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse, komplettering 2021-08-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2021-08-09
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-08-09
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2021-08-12 2021-08-16
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-08-26
(PUL) Besvär In Överlämnande av överklagande inkom i rätt tid 2021-10-11
(PUL) Beslut In Beslut 2021-10-08, Länsstyrelsen avvisar överklagandena, 403-53202-2021 2021-10-11
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2021-10-08, har överklagats i rätt tid, Dnr 403-70236-2021 2021-10-18
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2021-10-28, har överklagats i rätt tid, Dnr 403-70236-2021 2021-10-28
(PUL) Besvär In Överlämnande av överklagande inkom i rätt tid 2021-11-02
(PUL) Besvär In Överlämnande av överklagande inkom i rätt tid 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Föreläggande, Underrättelse, tillfälle till yttrande senast 2021-12-08, Mål nr P 7186-21 2021-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om anstånd att yttra sig i mål P 7186-21 (avseende aktbilaga 27), SBK dnr: 2021-00880 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Underrättelse, beviljat anstånd, aktuellt yttrande ska inlämnas senast 2021-12-21, Mål nr P 7186-21 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Föreläggande, Underrättelse, tillfälle till yttrande f.y.s. 2021-12-21, Mål nr P 7186-21 2021-12-10
(PUL) Skrivelse Ut Yttrande till domstol 2021-12-15
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2021-12-20 § 5 2021-12-21
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-20 § 5 2021-12-21
(PUL) Beslut In Dom, 2022-01-12, Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen, upphäver länsstyrelsens beslut i avvisande, avslår överklagandena i övrigt i P 7186-21 2022-01-12
(PUL) Beslut In Beslut 2022-02-04, Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning, 403-1576-2022 2022-02-07
(PUL) Beslut In Beslut 2022-03-24,1. Mark- och miljööverdomstolen som inte finner skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen,2.Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för Stockholms stads överklagande. 2022-03-24
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar