Ärende

Diarienr
2021-02493

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Del av Smedbacken och Bremen

Ärendestart
2021-02-23

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-03-17
Beslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Smedsbacken 25, Bremen 2, Bremen 4

Adress
Tegeluddsvägen 10, Tegeluddsvägen 11, Tegeluddsvägen 15

Stadsdel
Ladugårdsgärdet

Handläggare
Elsa Smeds

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM 2021-12-13

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-02-23
8817082_21_6.PDF (6,95 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM 2021-12-13
9492669_1_6.PDF (1,84 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-20 § 11 2021-12-22
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal AP-fondens Fastighets nr 12 KB, SBB Bremen 3 Fastighets AB, Humstad stadsutveckling AB, Handelsbanken Fastigheter AB samt fullmakter 2022-01-19
(PUL) Skrivelse In Bremen 1 Återkoppling på förslaget 2022-07-04
(PUL) Skrivelse In SV: Tegeluddsvägen 2022-12-06
10462172_2_6.PDF (108,30 KB)
Beslut Ut Beslut avseende delning av detaljplan 2023-03-24
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar