Ärende

Diarienr
2021-14212

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Blomsterfonden, Eriksdalslunden, del av Södermalm 5:2 invid kv Halmen 1

Ärendestart
2021-10-11

Ärendeavslut

Senaste beslut
2021-12-20
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Södermalm 5:2

Adress
Ringvägen 117

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Anna Lina Axelsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2021-12-02

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-10-11
9408697_7_6.PDF (8,81 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2021-12-02
9483759_1_6.PDF (946,39 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-09 § 24 2021-12-20
9492664_1_6.PDF (3,19 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-20 § 7 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Re: Begäran om kopior av allmänna handlingar - Blomsterfonden P2021-14212 2023-03-14
(PUL) Skrivelse Ut SV: Begäran om kopior av allmänna handlingar - Blomsterfonden P2021-14212 2023-03-14
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar