Ärende

Diarienr
2021-14449

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Hjorthagen 1:1 m fl.

Ärendestart
2021-10-13

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-01-27
Start-PM Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Hjorthagen 1:1

Adress
Jägmästargatan 26

Stadsdel
Hjorthagen

Handläggare
Maria Sahlstrand

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande startPM 2021-12-02

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-10-13
9408537_3_6.PDF (4,32 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande startPM 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Begäran om bordläggning 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Begäran om bordläggning 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Begäran om bordläggning 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Sypunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, komplettering 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-16
(PUL) Skrivelse In Bordläggning ärende 2021-12-17
(PUL) Skrivelse Ut SV: Start-PM för planläggning av Hjorthagskransen mm 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
9483744_1_6.PDF (946,87 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-09 § 13 2021-12-20
9492665_1_6.PDF (855,40 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-20 § 8 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Fem frågor om tjänsteutlåtandet 2021-12-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-27
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2022-01-21
9575358_3_6.PDF (5,61 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 11 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2022-06-21
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar