Ärende

Diarienr
2021-14909

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Valparasio 2 mfl

Ärendestart
2021-10-22

Ärendeavslut

Senaste beslut
2021-12-20
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Valparaiso 2, Ladugårdsgärdet 1:9, Bremen 5

Adress
, Södra Hamnvägen 32, Värtans Stationsväg 3

Stadsdel
, Ladugårdsgärdet

Handläggare
Andreas Rostvik

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2021-12-13

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-10-22
9381912_11_6.PDF (4,99 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2021-12-13
9492668_1_6.PDF (1,69 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-20 § 10 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2022-02-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms brandförsvar 2022-02-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-02-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2022-06-23
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Exploateringskontoret 2023-01-25
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar