Nämndmöte

Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden (2023-08-24)
Datum:
2023-08-24
Tid:
16:00

För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret.

Ärenden på föredragningslistan

Antal ärenden: 47 st.

Pgf Ärende Dagordningstext Grupp Tjänsteutl. Skydd
§001 2022-17820 Gemensamma
§002 2022-17821 Gemensamma
§003 2022-17822 Gemensamma PUL
§004 2022-17824 Gemensamma (174,99 KB)
§005 2022-17825 Gemensamma PUL
§007 2023-07150 Motion från Dennis Wedin om att värna stadens villaområden, svar på remiss från kommunstyrelsen Planärende PUL
§025 Östermalm
Valfisken 29
2016-06801
Ny hissinstallation i trapphus Byggärende PUL
§027 Vasastaden
Karlavagnen 10
2022-16492
Uppsättning av skylt "menyskylt" Byggärende PUL
§013 Råcksta
Vårdhemmet 2
2020-13689
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av förslag till detaljplan för Vårdhemmet 2 m.fl. i stadsdelen Råcksta (300 bostäder) Planärende (5,46 MB)
§016 Smedslätten
Frostnäbben 7
2023-05619
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§015 Kungsholmen
Päronträdet 16
2023-04154
Reklamvitriner på flerbostadshus Byggärende PUL
§026 Vasastaden
Vasastaden 1:16
2021-16685
Nybyggnad av garage och grundläggning för flerbostadshus Byggärende PUL
§017 Södra Ängby
Direktören 9
2023-06293
Tillbyggnad av enbostadshus, förhandsbesked Byggärende PUL
§018 Stadshagen
Gångaren 12
2023-06656
Rivning av byggnad, tillfällig kontorsbyggnad Byggärende PUL
§031 Hägersten
Babylon 7
2023-01844
Yttre ändring av enbostadshus, byte av garagedörr till fönsterparti Byggärende PUL
§030 Vårberg
Hasselholmen 1
2022-19332
Uppförande av balkonger med fönsterdörrar Byggärende PUL
§033 Södermalm
Designationen 4
2023-01084
Yttre ändring av flerbostadshus, befintlig takkupa rivs, ny takkupa och takaltan uppförs Byggärende PUL
§044 Vasastaden
Trädgårdsmästaren 11
2019-05414
Byggärende PUL
§042 Solhem
Hjälmfast 70
2019-17360
Byggärende PUL
§046 Örby Slott
Stensockeln 14
2020-11413
Byggärende PUL
§037 Södermalm
Pålen 4
2023-02756
Yttre ändring av flerbostadshus, vikbara fönster Byggärende PUL
§035 Tallkrogen
Trestegshopparen 22
2023-02143
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§029 Vasastaden
Princeton 1
2023-02538
Yttre ändring, uppförande av pergola på takterrass Byggärende PUL
§034 Södermalm
Pelarbacken Större 20
2023-01557
Taköverbyggnad av altan, tillbyggnadsärende Byggärende PUL
§032 Hägersten
Åltgesällen 11
2023-07553
Tillbyggnad av enbostadshus Byggärende PUL
§041 Solhem
Hjälmfast 69
2019-17358
Byggärende PUL
§043 Norra Ängby
Hirdmannen 7
2020-16001
Byggärende PUL
§036 Södra Hammarbyhamnen
Torkhuset 4
2023-02189
Ändrad användning av kontor till skola, förlängning av tidsbegränsat lov 2024-07-31--2029-04-23 Byggärende PUL
§028 Östermalm
Klippan 7
2022-19174
Yttre ändringar, nya takkupa, ändring av befintligt fönster och två befintliga takkupor som ersätts med takterrass. Byggärende PUL
§019 Mariehäll
Mariehäll 1:10, Minnet 4, Mariehäll 1:62
2021-17273
Nybyggnation av flerbostadshus med garage mellan huskropparna Byggärende PUL
§022 Beckomberga
Fornvården 1
2023-06550
Rivning av byggnad, Hus F, Beckombergaskolan Byggärende PUL
§008 2023-08424 Gemensamma (124,20 KB)
§021 Eneby
Knäskålen 10
2023-06946
Installation av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§039 Svedmyra
Juryn 3
2023-01472
Uppsättning av solenergianläggning samt takbyte (takbyte lov i efterhand), på enbostadshus Byggärende PUL
§020 Traneberg
Ammarfjället 1
2022-20448
" Yttre ändringar och ny bostad i flerbostadshus" Byggärende PUL
§038 Södermalm
Södermalm 5:16
2020-12664
Återremiss. Pontoner och båt med restaurangverksamhet samt upplag (Thaiboat, kajplats 301, söder om Tullstugan 4, Norra Hammarbyhamnen), Lov i efterhand. Byggärende PUL
§011 Kista
Danmark 2
2022-19494
Startpromemoria för planläggning av Danmark 2, 4, 5 och 8 i stadsdelen Kista (cirka 400 bostäder, kontor och centrumverksamheter) Planärende (6,38 MB)
§023 Stora Essingen
Västerberget 18, Västerberget 3
2023-08682
Nybyggnad av garage, Byggärende PUL
§045 Östermalm
Hedenbacken Större 9
2022-01383
Byggärende PUL
§014 2023-01458 Förslag till namn för park i stadsdelen Rinkeby Lantmäteri, mätning PUL
§010 Skrubba
Skrubba 1:2
2022-17626
Startpromemoria för planläggning av Skrubba 1:2 mm, Skrubba allé i stadsdelen Skrubba (200 bostäder med mera) Byggaktör: Stendörren fastigheter AB Bordlagt den 15 juni 2023 Planärende (9,87 MB)
§012 Östermalm
Östermalm 2:118
2023-08343
Startpromemoria för planläggning av del av Östermalm 2:118 (Östermalmstorg) i stadsdelen Östermalm (markanvändning: Torg och gata) Planärende (2,20 MB)
§024 Norra Ängby
Armringen 7
2023-07094
Uppsättning av solenergianläggning på enbostadshus Byggärende PUL
§040 Södermalm
Medborgarhuset 2
2022-09086
Nybyggnad av gatukök Byggärende PUL
§006 2022-17823 Minnesanteckningar från möte mellan stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens presidier och rådet för funktionshinderfrågor 2023-05-30 Gemensamma (170,84 KB)
§009 Östermalm
Fältöversten 8
2022-03041
Återställande av teknikrum, Omedelbar justering Byggärende PUL
§047 Södermalm
Linjalen 8
2021-07716
Byggärende PUL
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300