Pågående planarbete

Diarienr
2007-36068

Projektnamn
Johan Helmich Romans Park, Södermalm 7:62 m fl

Beskrivning
Planuppdraget startades 2007, inget aktivt planarbete har bedrivits på många år. Byggaktören har valt att kliva av projektet därför har planavdelningen gjort bedömningen att avsluta planärendet. Ärendet avpubliceras: 2021-12-30

Stadsdel

Södermalm

Stadsdelsnämnd

Södermalm

Planinnehåll

100 kvm butiker
1450 kvm parkeringsplatser
Byggherre

Strategiska frågor
För mer information se beslut om avskrivning av planuppdrag.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Carl-Henrik Barnekow
Exploateringskontoret: Christina Winberg

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar