Pågående planarbete

Diarienr
2010-20437

Projektnamn
Program för Slakthusområdet

Beskrivning
Slakthusområdet föreslås omvandlas till en tät, funktionsblandad stadsdel med 3900-4200 nya bostäder, arbetsplatser, skolor, handel och andra verksamheter. Förslaget kopplar samman staden bättre och ger förutsättningar för mer hållbar mobilitet.

Stadsdel
Johanneshov

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 4000 st varav
4000 st ospecificerat boende
50000 kvm kontor
30000 kvm butiker
9000 kvm skolor
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2019-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Lovisa Kihlborg
Exploateringskontoret: Fredrik Wallin

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar