Pågående planarbete

Diarienr
2013-09481

Projektnamn
Kista Äng

Beskrivning
Detaljplan för Kista Äng. Bostäder, studentbostäder, skola, förskolor, torg, park.

Stadsdel
Kista

Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista

Planinnehåll

Bostäder 1600 st varav
400 st hyresrätter
950 st bostadsrätter
250 st studentlägenheter
Byggherre

SSM Bygg & Fastighets AB
ssmfastigheter.se

Strategiska frågor
Kista Äng planeras som en blandad stadsdel där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans bygger en levande stadsmljö för boende och besökare i Kista. Den täta kvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park i den västra delen av området. Arkitekturen i området ska vara av mycket hög kvalitet och möta visionen för Kista Science City och den internationella känslan som är en av Kistas förutsättningar och kvaliteter.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Louise Heimler

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar