Pågående planarbete

Diarienr
2016-13579

Projektnamn
Del av Hammarbyhöjden 1:1 m.fl. Sjöstadshöjden

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter för ca 4000-5000 kontorsarbetsplatser, hotell, ca 400-500 bostäder, ny bro, nya torg och gator, en förskola med sex avdelningar och en lekplats.

Stadsdel
Hammarbyhöjden
Södra Hammarbyhamnen

Stadsdelsnämnd
Skarpnäck
Södermalm

Planinnehåll

Bostäder 500 st varav
150 st hyresrätter
350 st bostadsrätter
Byggherre

NCC AB
www.ncc.se

JM AB

Familjebostäder AB
www.familjebostader.com

Fabege AB

Humlegården Fastigheter AB

Sveafastigheter

SSM Bygg & Fastighets AB
ssmfastigheter.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2028-2

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Henrik Nilzén
Exploateringskontoret: Jenny Gullström

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med utökat förfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar