Pågående planarbete

Diarienr
2016-15395

Projektnamn
Område vid Ålgrytevägen, fastigheten Vingårdsmännen 1 m.fl

Beskrivning
Utveckling av kraftledningsområdet längs med Ålgrytevägen samt "triangeltomten" vid Stora Sällskapets väg med bostäder, förskola och ateljébyggnader.

Stadsdel
Bredäng

Stadsdelsnämnd
Skärholmen

Planinnehåll

Bostäder 870 st varav
300 st hyresrätter
500 st bostadsrätter
70 st äganderätter
Byggherre

Primula Byggnads AB

AB Svenska Bostäder

SISAB

Folkhem AB
www.folkhem.se

Einar Mattsson
www.einarmattsson.se

Strategiska frågor
- Förhållningssätt till kulturmiljövärden, camping och naturreservat - Bebyggelsestruktur - Riskavstånd till ny nedgrävd kraftledning

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Bretz

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med utökat förfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar