Pågående planarbete

Diarienr
2018-14952

Projektnamn
Årsta 1:1 m.fl. (Årstafältet etapp 5)

Beskrivning
Utbyggnad av Årstafältet etapp 5. Etappen möjliggör uppförande av ca 1 250 nya bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter.

Stadsdel
Östberga

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 1250 st varav
390 st hyresrätter
860 st bostadsrätter
Byggherre

OBOS Kärnhem (kv C & D)
www.oboskarnhem.se

Selvaag Bostad AB
www.selvaagbolig.no

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2027-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Renoir Danyar

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar