Pågående planarbete

Diarienr
2019-11753

Projektnamn
Norra Folkparksvägen, del av Västberga 1:1

Beskrivning
Projektet består av tre tomter längs norra Folksparksvägen. I planen kommer det prövas en utveckling av kontor, hotell, icke-störande verksamheter och bostäder.

Stadsdel
Solberga

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 140 st varav
70 st hyresrätter
70 st bostadsrätter
Byggherre

Strategiska frågor
Skyfall, buller, luftkvalitet, risk, naturvärden och kulturmiljö.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anja Linna

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar